BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme ’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.
Bu kapsamda, BM, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirledi. Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalıyor.

İnsan Kaynakları ’nın birçok alanında bilimsel, objektif, küresel standartlarda ve etik ilkelere yönelik içerikler üreten YÖNETİMDE İNSAN (www.yonetimdeinsan.com) olarak savunduğumuz ilkelerin yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni onayladığımızı bildirerek sürdürülebilir kalkınmaya verdiğimiz desteği ortaya koyuyoruz.

Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 Temel ilkesi:

İnsan Hakları

İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5. Her türlü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.
İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşması desteklenmeli.

Yolsuzlukla Mücadele

10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Detaylı Bilgi:
http://www.globalcompactturkiye.org/