İş Stresi Kaynakları

Kariyer
2.459

1 İş Stresi Kaynakları

Stres hemen her alanda olduğu gibi, iş yaşamı içerisinde de önemli bir etki mekanizmasına sahip. Malumunuz modern yaşam ve modern işyeri koşulları, sayılamayacak kadar çok stres faktörü barındırmakta. Çalışma ortamı genellikle strese elverişli bir ortamdır. İşyerinde çalışanlardan birçok şey yada pek az şey istenmesi strese yol açabilir. Aşırı sıcak, gürültü, ışık gibi işyeri koşulları, ya da çok az sorumluluk ,çok fazla ya da az iş, aşırı veya az denetim gibi işe ilişkin koşullar, bireylerin stres yaşamalarına neden olmakta…
İş Stresi: İşin insan üzerinde oluşturduğu baskı olarak tanımlayabiliriz.

İşyerinde stresin belitileri nelerdir?

-Rekabete karşı koymayı becerememe
-Kendine güvensizlik(benim fikrim budur diyememe)
-Başarılı olmayı başaramama
-Dayanışma eksikliği
-İş performansının düşüklüğü
-Karar verme sürecinde yetersiz kalma
-Katılımcılığın azalması
-İşe devamsızlığın ve devir oranının artması
-İşyeri barışının zayıflaması.
İş stresinin neden önemli olduğunu anlamak için istatistiklere bakmakta fayda var…
*41 milyon Avrupa çalışanını kapsayan, Avrupa İş ve Yaşam Koşulları araştırmasına göre İngiltere’de 500 binin üzerinde kişi iş stresinden etkilenmektedir.
*NIOSH’un hesaplamasına göre, işgücü kayıplarının yıllık karşılığı 3 milyar dolardır.
*2010 yılına ait veriler incelendiğinde Kanada’ya stresin yıllık maliyeti, 51 milyar Kanada doları olarak belirtilmektedir.
*2012 yılına ait veriler, iş stresinin ABD’ye yıllık maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu göstermektedir.
Amerika’da gerçekleştirilen araştırmalar, çalışanların üçte birinin iş stresinden kaynaklanan depresyon yaşadıklarını göstermektedir.

İş stresi herhangi bir nedenden kaynaklanabilir. Bunlardan bazıları ise şu sebeplerdendir;

Sosyal Destek Yoksunluğu, Örgütsel Adaletsizlik, Güven Eksiliği, İletişim Sorunları Yaşama,Monoton Çalışma, Aşırı Çalışma, Kariyer baskısı, İstenmeyen İşte Çalışma, Teknolojik Baskı, Artan İşsizlik, Esnek Çalışma, Vasıf Geliştirme Baskısı, Duygusal emek, Mobbing, Kariyerin Değişen Doğası, İş-Aile Yaşam Dengesi, Teknolojik Denetim…

Kaynakça;
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Suna Tevruz,Türk Psikologlar Derneği Yayınları,s.43’den kısmi alıntı yapılmıştır.
İstatistiki bilgiler http://psikoterapistim.org ve www.meettheboss.tv adresinden alınmıştır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.