Kurum Kültürü mü, Kurumsal İklim mi?

7.151

Şu ana kadar okuduğum yönetim dergilerinde, kitaplarda, makalelerde, katıldığım eğitimlerde, en kısa açıklamaya muhatap olan bir kavramı aktarmaya özen gösterdim. Umut ederim ki Türkiye’de bu kavramı daha geniş perspektife dayanarak okuyabiliriz…
Kurumsal iklim, bir kurumu diğerlerinden ayıran, kurum çalışanlarının davranışlarını etkileyen ve devamlılık gösteren, kurumun kişiliğine ilişkin özellikler bütünüdür.
Yapısı itibariyle her kurumun farklı özellikler taşıdığı düşünüldüğünde kurumsal iklimin özelliklerini bir arada toplamak kolay değil…Yine de özellikler belirtilecek olursa
Kurumsal İklim ’in özellikleri;
-Yeni katılan çalışanlara aktarılacak olan kurumun kendine özgü oyunun kuralları,
-Kurumsal ilişkiler ve kurumun fiziksel yerleşimini kapsayan iklim,
-Kurumsal ilkeler, kurumsal yönetim felsefesi,
-Kurum çalışanlarınca paylaşılan anlamlar,
-Kurumsal bütünleşmeyi sağlayan semboller
-Kurumsal ödül sistemleri ve kurumsal başarı göstergeleri olarak belirtilebilir…
Kurum kültürü, zamana direnen bir özellik gösterirken kurumsal iklim mevsimlerdeki gibi zamanın belirli bir bölümünü , belli bir andaki durumu yansıtır.

Şirkete Bağlılık, Başarı standartları, fiziksel ortam, sorumluluk, çalışanların kurum kararlarına etkisi, Risk Alabilme, Takdir Edilme ve Ödüllendirilme, Ücretlendirme ve Yan Haklar, Çalışanlara Verilen Bireysel Değer, Kişisel Gelişim Olanakları, Tercih edilirlik, İş memnuniyeti, Çatışma Yönetimi, İç İletişim, kurumsal iklim çalışmalarının kategorileri olarak Dr.Schein tarafından belirlenmiştir.
Kişisel Düşüncem:
Kurumsal iklim, kurum kültürünün görünen yüzüdür.
Kurumsal iklime dair yapılan çalışma, kurum kültürünün ne olduğu hakkında yeterli bilgi sağlayamaz…

(Kurumsal iklim ile kurum kültürünün birbirinden farklı olmadığını düşünen akademisyenlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada kurumsal iklim ile kurum kültürünün birbirinden farklı olduğu tezi üzerinde durulmuş ve bu düşünceyle yazı kaleme alınmıştır.)

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.