Türk Tipi Verimlilik Anlayışımız

Potansiyel
2.649

Türk Tipi Verimlilik Anlayışımız

Nerde hareket orda bereket 😉 diyorlar ya bu sözü ne kadar uyguladıklarını görüyoruz? Verimlilik denildiğinde aklımıza birçok şey gelebilir,gelmelidir.

Verimlilik ürün elde etme ve verme durumudur.

1980 yılların ardından iletişim ve ulaşım artması ile dünya hızlı  küreselleşme içerisine girmiş ve küreselleşme ile birlikte sermaye ve mal hareketlerinin dolaşımı serbestleştirilmiş ve dünyamız ortak bir pazar haline dönüşmüştür  şartlar böyle olunca firmaların rekabetlerini sürdürebilmeleri için kaliteli ürünleri  ve düşük maliyetle üretmekten geçmektedir .

Eğer bir öğrenci; öğrenmeye hazırsa, niçin öğreneceğini biliyorsa, planlı çalışıyorsa, dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırıyorsa, anlama gücünü geliştiriyorsa, öğrendiklerini aklında tutuyorsa, iyi ve hızlı okuyabiliyorsa, ödev hazırlama konusunda yetkinse, sınavda başarılı olmanın yollarını kavramışsa, verimliliği daha da artar.

Bir işletme söz konusu olduğunda elbette farklılıklar vardır. Ürünlerin tasarımı ve bileşimleri sık sık gözden geçirilerek, pazar araştırmalarıyla edinilen tüketici eğilimlerine uygun olarak değişikliğe gidilir. Örneğin cep telefonlarının üretimi çok yakın tarihte başlamasına karşın, tasarımlarında epeyce değişiklik yapılmıştır. Aynı ürün daha kısa sürede, daha az girdi kullanarak, daha ucuz üretilir ve daha çok satar.

Verimlilik Genel Müdürlüğümüz var hangimiz biliyoruz ?

Ne iş yapar görevi nedir hangi kuruma bağlı ?

Hangimiz ne kadar araştırma yapıyor ne kadar verimliyiz yada ne kadar bilgiliyiz diye ?

Dünya hızla gelişmeye devam ediyor bizler hızla  tüketmeye keşfetmeye devam ediyoruz ama kaçımız keşfediyor? Meslekleri ve sistemleri kaçımız sorguluyor ?

Çağımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağı olması, üretim sürecinde ve üretim tekniklerinde birçok yeniliklere yol açıyor. Bunlar da verimliliği doğrudan etkileyen faktörler. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ülkeler, verimlilik artışında da başarı sağlayabiliyor, diğer türlü nafile…

Üretim sürecinin kapsamında yapılacak değişiklikler de verimliliği artırıcı etki yapar. Örneğin, kullandığı hammaddeden vazgeçip onun yerine sadece yarı/mamul alıp işleyen bir işletme, bu yolla maliyeti ve riski fazla ünitelerini devreden çıkararak, verimliliğini artırmış olur. Artık inşaatlarda çimento + kum + su kullanılarak beton yapmak yerine, hazır beton kullanmayı müteahhitler bunun için tercih ediyor. Baklava böreği çok seven toplumumuzda, anneler oklavayla yufka açmak yerine, hazır yufka kullanarak emek ve zaman tasarrufu da sağlamış oluyorlar üstelik.

Amaçlanan hedeflere ulaşmak için yararlanılan araçların seçiminde, yerleşme planında, malzeme naklinde, üretim planlamasında, bilançoya yansıyacak aktif ve pasif varlıkların yönetilmesinde ve tabii en önemlisi insan yönetiminde başarılı olan işletme, verimlilik düzeyini de hızla yükseltir.

Üretimde kapasite kullanımı da verimliliği belirleyen faktörler arasında yer alır. Makine ve teçhizattan oluşan sabit sermaye kapasitesi ile işgücü, kısa sürede önemli miktarlarda artırılıp azaltılamaz. Düşük kapasite ile uzun süre çalışan bir işletmede yüksek verimlilik sağlanamaz elbette.

Zamanımız  hızla akıyor ve günümüzde çalışma hayatımızda  oyunun dışında kalmamak istiyorsak araştırmalı ve  keşfetmeliyiz eyleme ve zamanı iyi kullanmak zorundayız hiç kimse başarı merdivenlerini elleri  cebinde çıkmamıştır. Başarmak istiyorsak çalışmalı keşfetmeli , kendimize bir şeyler katmalı, gelişen dünyaya ayak uydurmalıyız. Büyük insanların idealleri sıradan insanlarınsa hevesleri vardır .

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.