Yeni Teknoloji Bağlamında İstihdam

İstihdam
3.052

Yeni Teknoloji Bağlamında İstihdam

Yeni teknolojilerin istihdam üzerine etkileri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin istihdam üzerinde olumlu etki oluşturacağını düşünenler İyimserler olarak nitelendirilebilecek düşünürler bilgi teknolojisinin istihdamı arttıracağı ve çalışma hayatının kalitesini geliştireceği görüşündedir. İyimserlere göre, yüksek teknoloji kullanan Japonya gibi ülkelerde işsizlik oranının diğer ülkelere göre düşük olması, görüşlerini desteklemek için yeterli. Kısacası iyimserlere göre, yeni teknolojinin kullanılması değil kullanılmaması işsizliğe yol açacaktır.

(Japonya 2016 yılı İşsizlik Oranı %3,6’dır.Japonya dünya üzerinde işsizliğin en düşük olduğu 3.Ülke konumundadır.)

İngiltere ve diğer ülkelerde görülen işsizliğin nedeni emekten tasarruf eden ancak verimliliği ve rekabet gücünü attıran yeni tekniklerin yayılması olmayıp, tam tersine bu konuda diğer ülkelerden geri kalınarak pazar kaybına uğramış olması gösterilmektedir. Bu görüşe göre yeni teknolojiler işsizliğe yol açsa da yeni teknolojilerin ortaya çıkaracağı verimlilik ve refah artışı yanında bunların fiyat veya talep üzerinde gerçekleşmesi beklenen olumlu etkileri ve yeni ürünler, yeni endüstriler yeni istihdam olanakları sunacaktır.

(İngiltere 2016 yılı Şubat Ayı İşsizlik Oranı %5.4’tür.)

Bir de kötümserlerimiz var. Kötümserlere göre bilgi teknolojileri işleri daha mobil yapmaktadır. Fiziksel bağlılığı ortadan kaldırmakta ve daha düşük ücretlerle başka ülkelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla işleri yaptırılabilmektedir. Özetle bu görüşe göre bilgi teknolojisi sadece işgücü talebini azaltmamakta aynı zamanda işgücü arzını daha global bir işgücü piyasasına yaymaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni teknolojiler üzerine gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre yeni teknolojilerin istihdam seviyesi üzerine etkisi kısa dönemde ele alınırsa olumsuzdur. Ancak uzun dönemde maliyetlerin azalması, yeni ürünler ve endüstriler yaratma, yeni teknoloji alanında yapılacak yatırımlar aracılığıyla ekonomik gelişmeyi teşvik etmek gibi nedenlerle bu etki olumlu olacaktır ve yeni teknolojinin ortaya çıkardığı iş kayıpları uzun dönemde ortadan kalkacaktır.

(Türkiye’de 2016 Yılı Mayıs Ayı İşsizlik Oranı ise %10.1’dir.)

Bu konuda iyimserlere de kötümserlere de tamamıyla katılamıyorum. Çalışma Ekonomisti olarak, teknoloji ile istihdam arasında doğrudan ilişki kurmak kolay değil. Kültürel, toplumsal, ekonomik, sosyolojik olarak çok yönlü değerlendirilmesi gerekir. Dünya konjonktürüne baktığımda ise yeni teknoloji % 2ler seviyesinde istihdamı etkilediği görülmekte. Ekonomi uyum sağlama yeteneğini konuşturduğunda farklı piyasalar ve değişik yatırımlar aracılığıyla istihdamı arttıracaktır…

 

Kaynak:TÜİK-İşsizlik Oranları ve ILO-İşsizlik Oranları Araştırmaları kullanılmıştır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.