4. Endüstri Devrimi Ülke İncelemesi: Avustralya

Sanayi 4.0
3.104

1 4. Endüstri Devrimi Ülke İncelemesi: Avustralya

 

Avustralya İleri İmalat Konseyi Avustralya’nın dördüncü sanayi devrimine geçişini desteklemektedir. Ayrıca sanayi görev gücü, dijital ekonominin gelişmesine imkân sağlama, yatırım ve kabullenmeyi canlandırmak için düzenleyici ve birlikte çalışabilirlik çerçeveleri oluşturma yaklaşımını ortaya koymak için çalışmalar yürütmektedir.

Diğer taraftan 2014 yılından bu yana İleri İmalat Zirvelerinde/Forumlarında Endüstri 4.0’ın önemine ilişkin halen var olan farkındalık eksikliğine değinilmektedir. 2016 yılının Ocak ayında sanayide verimlilik, etkinlik ve güvenliği artırmak üzere özellikle madencilik ve enerji kaynakları için tasarlanan bir ‘şeylerin interneti’ kümesi oluşturulmuştur. Federal Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Departmanı’nın (DIIS) desteğiyle Avustralya’da sınai internet zirvesi düzenleneceği duyurulmuştur. Sınai internet sanayi devriminin dördüncü dalgasını sürükleyecek bir itici güç olarak tanımlanmaktadır.

Avustralya Nesnelerin İnterneti Birliği (IoT Alliance Australia) 

Avustralya Nesnelerin İnterneti Birliği (IoT Alliance Australia) 2016 yılının Temmuz ayında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu. Birlik kurma fikri 2015 yılında kurulmuş olan IoT Komünikasyon Düşünce Birliği’nden gelmiştir. IoTAA, Sidney Teknoloji Üniversitesi tarafından da desteklenmektedir. Hâlihazırda yaklaşık 200 organizasyonu temsil eden 450’den fazla üyeye sahiptir. IoTAA’nın ilk başkanlığına Bosch küresel grubunun yan yerel kuruluşu olan Robert Bosch Avustralya’nın da Başkanı olan Gavin Smith tayin edilmiştir.

Birlik kendine altı ana çalışma alanı belirlemiştir: İş birliği, akıllı endüstriler ve şehirler, açık veri ve gizlilik, spektrum elverişliliği ve lisanslama, siber güvenlik ve ağ direnci, şeylerin interneti.

Birlik, Avustralya’nın rekabetçi avantajını IoT yoluyla artırmak için sanayiyi güçlendirmeyi vizyon olarak belirlemiştir. Sanayi, hükümet, araştırma ve topluluklar arasında iş birliğini aktifleştirmek ve desteklemek, kolaylaştırıcı, kanıta-dayalı politika ve düzenlemeleri teşvik etmek, ekonomik kalkınma ve sosyal fayda için stratejik fırsatlar belirlemek suretiyle şeylerin interneti inovasyon ve uyumunu hızlandırmak hedeflerini benimsemiştir.

2 İleri Üretim Yol Haritası

Milletler Topluluğu Bilimsel ve Sınai Araştırma Organizasyonu (CSIRO) Kasım 2016’da 20 yıl içerisinde Avustralya’nın imalat sanayisini yüksek-değerli çözümler sunan küresel değer zincirleriyle daha entegre, iş birliğine daha yatkın ve ihracat-odaklı bir ekosisteme dönüştürmek için bir vizyon ortaya koyan ileri üretim hakkında bir yol haritası yayınlamıştır. Bu vizyonda;

• Avustralyalı üreticiler daha tüketici ve ihracat-odaklı olacak, küresel değer zincirleriyle daha yoğun entegre olacak,
• Sektör üretim-öncesi (tasarım, Ar-Ge) ve üretim-sonrası (satış sonrası hizmetler) değer yüklemeye, sürdürülebilir ve yüksek marjda terzi usulü üretime odaklanmaya yatırım yapacak,
• İmalatın gelişmesi büyük oranda artan uzay ve savunma, ulaşım, eczacılık ve tıbbi teknolojiler, bilimsel araçlar ve madencilik cihazları, teknoloji ve hizmetleri küresel değer zinciri faaliyetlerinden olacaktır.

CSIRO’nun vizyonunun merkezinde “özel sektör, araştırmacı, eğitimci ve tüketicilerin birlikte çalıştığı, sıklıkla eş-konumlu kümeler, gelişmiş bir bilgi transferine izin veren … teknolojik gelişmelerin sayısını ve etkisini artıran ve bu inovasyonların ticarileştirildiği oranın arttığı bir ekosistem” yer almaktadır.

Vizyon, büyük üretici firmalar yaratma fikrinden sakınmaktadır. Büyük işletmeler kurmak yerine, Avustralyalı KOBİ’ler “çok uluslu organizasyonlara tedarikte bulunan niş pazarlarda işlem yapan kendi hesabına ihracat yapan ihracatçılar gibi mikrodan orta ölçeğe kaymalı”dır.

Avustralyalı KOBİ’ler küçük kalarak, kıvraklık ve adapte olabilirliklerini koruyarak, devamlı değişen tüketici taleplerini karşılayabilecektir. Bir taraftan küresel imalat pazarı dönüşürken, gerek büyük gerekse küçük Avustralyalı imalatçılar değişkenliği benimsemeyi ve stratejik planlarında sağlamlığı inşa etmeyi öğrenecektir. Değişimin oranı korkutucu olmaktan çıkacak, bu değişim ortaya çıkan fırsatların sunduğu sınırsız arz olarak görülecektir.

CSIRO, yüksek-seviyeli sektör stratejileri ve belirli teknoloji yol haritaları arasında bir köprü olması arzulanan bu yol haritasını oluşturmak için özel sektörle yakın bir iş birliği yapmıştır. Yol haritasında, Avustralya’nın tanımlanan uzun-vadeli fırsatlar için imalat pozisyonunun en iyi şekilde tasarlanmasına ve özel sektör işletmeleri ve destekleyen imalat ekosistemi (sanayi lobileri, tedarikçiler, araştırmacılar, eğitimciler, yatırımcılar ve hükümet) çok çeşitli bilim, teknoloji ve özel sektör destekçilerine yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu yol haritasının hazırlanması sürecinde çeşitli imalat sanayilerinden temsilcilerle çalıştaylar, birebir görüşmeler ve Avustralya imalatının karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajlarının tanımlanması için bir anket araştırması gerçekleştirilmiştir.

İleri Üretim Yol Haritasında Tanımlanan Kilit Teknolojiler

Beş kilit sanayi ve teknoloji alanı belirlenmiştir:
• Sensörler ve veri analitiği,
• İleri materyaller,
• Akıllı robot teknolojileri ve otomasyon,
• Eklemeli üretim (3D baskı metodu),
• Artırılmış ve sanal gerçeklik.
Avustralyalı imalatçılar bu teknolojilerin tüm potansiyelini ortaya koymak istiyorlarsa, iş yapış yöntemlerini dönüştürmeli ve aşağıdaki yeni uygulamalara yatırım yapmalıdır:
• Küresel değer zincirlerine daha fazla odaklanma ve katılım,
• Dijital okuryazarlık, liderlik, tüketici arayüzü ve STEM kapasitelerinde beceri sahibi personeli çekme ve korumak için gelişmiş bir kabiliyet,
• Daha çeşitli bir iş gücü (yaş, cinsiyet, etnisite),
• İşletmeler arası gelişmiş bir iş birliği ve daha az yerel rekabet korkusu,
• Sanayi ve araştırma arasında gelişmiş iş birliği ve uyum.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.