Almanya’da Endüstri 4.0

Dördüncü Sanayi Devrimi
4.492

Almanya’da Endüstri 4.0

Almanya, Endüstri 4.0 ve Akıllı Hizmetler Dünyası olarak adlandırılan internet tabanlı hizmetler alanlarından oluşan Dördüncü Endüstri Devrimi konularında dünya lideri ve önemli bir tedarikçi olmak amacıyla önemli çalışmalar yürütmektedir. Dördüncü sanayi devrimine ilişkin çalışmalar ülkede kamu, özel sektör ve bilim camiası iş birliğiyle yürütülüyor.

Devlet kurumlarından Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bu alandaki çalışmaların öncü kurumları olarak faaliyet gösterirken, birçok önemli araştırma merkezi, teknoloji kümeleri, sanayi, ticaret oda ve birlikleri de Almanya’nın Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0 ve Akıllı Hizmetler Dünyası) vizyonunun gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

• Sanayi ve Bilim Araştırma İttifakı
• Endüstri 4.0 Platform
• Acatech (Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi
• DKFI (Almanya Yapay Zeka Araştırma Merkezi)
• Fraunhofer Enstitüsü
• It’s OWL Kümelenmesi
• Akıllı Fabrika KL
• Akıllı Hizmetler Dünyası

Almanya’yı, 2020’ye kadar, siber-fiziksel sistemler ve akıllı hizmetler konularında dünya liderliğine taşıyacak bir pazar ve tedarikçi haline getirmeye yönelik çalışmalar detaylı bir politika, bütçe/ fon programları ve destek faaliyetleri paketi kapsamında gerçekleştirilmekte olup en önemlileri şunlardır:

• Yüksek Teknoloji Stratejisi
• Yeni Yüksek Teknoloji Stratejisi
• Çığır Açan Kümelenme Yarışması
• KOBİ’ler için Merkezi İnovasyon Programı (ZIM)
• Almanya için Dijital Ajanda
• BIT 2020: İnovasyon Araştırması
• Endüstri 4.0 için Otonom
• CyProS (Siber –Fiziksel Üretim Sistemleri)
• Akıllı Veri
• Yarının Üretimi Araştırması

Dördüncü Sanayi Devrimi Paketi

 Yüksek Teknoloji Stratejisi: Yüksek Teknoloji Stratejisi, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ortak bir amaç benimsenmesi için tüm inovasyon paydaşlarını bir araya getirmek ve anahtar teknolojileri geliştirmek hedefi ile oluşturulmuş önemli bir politika programıdır. Girişim, tüm Bakanlıkların, çığır açan teknolojilerin geliştirilmesi için ayırdıkları milyon Avroluk bütçelerinin bir araya getirilmesini öngörmektedir. Bu sayede Ar-Ge projeleri için önemli miktarlarda hibe destekleri yaratılabilmektedir.

Yeni Yüksek Teknoloji Stratejisi Almanya’nın inovasyon stratejisinin beş sütunu çerçevesinde oluşturulmuştur:

1. Hayat kalitesi ve refahına ilişkin gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukların önceliklendirilmesi
2. Kaynakların birleştirilmesi ve kaynak akışının desteklenmesi
3. Sanayi inovasyonunda dinamizmin güçlendirilmesi
4. İnovasyon için uygun koşulların yaratılması
5. Diyalog ve katılımın kuvvetlendirilmesi

Yeni Yüksek Teknoloji Strateji merkezinde altı öncelikli görev belirlenmiştir:
1. Dijital Ekonomi ve Toplum
2. Sürdürülebilir Ekonomi ve Enerji
3. İnovatif Çalışma Alanları
4. Sağlıklı Yaşam
5. Akıllı Mobilite
6. Sivil Güvenlik

Yeni Yüksek Teknoloji Stratejisi ile Alman Hükümeti, dijital toplum ve dijital üretim süreçlerinden (Endüstri 4.0gibi) elektrikli mobilite ve kişisel ilaçların geliştirilmesine kadar her alanda bilim ve sanayi sektörlerinin işbirliği içerisinde faaliyet göstermesini sağlayacak desteği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede KOBİ’ler için verilecek destekler ise Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWI) ile KOBİ’ler için Merkezi İnovasyon Programı (ZIM) ve Sanayi Araştırma İşbirliği (IGF) tarafından programlanmaktadır.

Çığır Açan Kümelenme Yarışması: Almanya, tüm sanayi sektörünün bütün tarafları ve yatırımcılarını, akademik kurumları ve araştırma merkezlerini çok yakın düzeyde hareket edebilecek şekilde bir araya getirecek bir sanayi kümelenmesi konseptine sahiptir.

Alman Federal Devletinin kümelenme stratejisi şu faaliyetleri içermektedir:
• Üniversiteler ve firmalar arasında değişim sürecini destekleyici rekabetin yaratılması,
• Kümelenmelerin daha fazla gelişmesini sağlayacak bölgesel özellikli tedbirler alınması,
• Teknolojinin belirli alanlarında faaliyet gösteren kümelenmelerin kalkınmasına yönelik geliştirici tedbirlerin alınması,
• Sektörler arası yeterlik yaratılması,
• Çığır Açıcı Kümelenme Yarışması.

Bu kapsamda, Yüksek Teknoloji Stratejisi çerçevesinde 15 tane “Çığır Açan Kümelenme” tanımlanmıştır. Bilim ve sanayi paydaşları, Ar-Ge bütçelerinden yararlanacak şekilde özel-kamu iş birliği tesis ederek “sektör-özel kümelenmeler” tesis etmektedir. Bu kümelenmeler ise “Çığır Açan Kümelenme” olarak adlandırılarak beş yıllık bir süreç için belirlenmiş olan ve yaklaşık 40 milyar Avroluk bir bütçeden faydalanmaktadır.

 KOBİ’ler için Merkezi İnovasyon Programı (ZIM): KOBİ’ler ve ortak araştırma kurumlarına yönelik kaynak yaratmak için ülke çapında faaliyet gösteren bir Programdır. ZIM, 2008’den itibaren, tüm sanayi dallarında ve teknoloji alanlarında inovasyon çalışmalarının yürütülmesi için destek hizmeti vermektedir. Amacı, KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinde sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik sağlamaktır. Kurumun verdiği fonlardan en önemlileri şunlardır:

-Özel Projeler Fonu: Belirli konularda kurulmuş ve 500 personele kadar kapasiteyle çalışan KOBİ’lere yönelik destekleri içeren fondur.
-Koordinasyon Projesi Fonu: Fon kapsamında, geliştirilen projelerin maliyetlerinin %35-50 arasındaki bölümü karşılanabilmektedir. Araştırma kurumlarına verilen teşviklerde ise bu oran yüzde 100’ çıkabilmektedir.
-İş Birliği Ağı (Network) Projesi Fonu: Network yönetim personeli giderlerinin karşılanmasına yönelik bir fondur. Söz konusu maliyetlerin ilk evre için (ilk bir yıllık) %90’ına kadar, ikinci ve üçüncü yıldaki diğer evreler için ise %70, %50 ve %30’a kadar karşılanabilmektedir.

Almanya Dijital Ajandası: “Dijital Almanya 2014” BT Stratejisi akabinde, 2010 yılında, ülkeyi dijital dünyada Avrupa’nın lideri konumuna taşımak üzere, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklar tarafından “Almanya için Dijital Ajanda” geliştirilmiştir. Dijital Ajanda için üç anahtar hedef belirlenmiştir:

1. Büyümenin ve istihdamın arttırılması için Almanya’nın inovasyon kapasitesinin araştırılması ve incelenmesi.
2. Tüm yaş grupları için kamu yönetiminde katılımın arttırılması, dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesi, yüksek hızlı ağların ülke genelinde artırılmasının desteklenmesi.
3. Kamu ve özel sektör arasında güvenin temin edilebilmesi için bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğinin sağlanması.
Almanya’nın BIT Stratejisi Avrupa Birliği’nin “Avrupa için Dijital Ajanda” hedefleri ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Dijital Ajanda 2020 yılına kadar dijital ekonominin geliştirilmesi için oluşturulmuştur.

BIT 2020: İnovasyon Araştırmaları: Endüstri 4.0’e ilişkin bilgi teknolojileri sistemlerini de kapsayan inovatif BIT araştırmaları, Federal Eğitim ve Araştırma (BMBF) Bakanlığı tarafından, Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 çerçevesinde oluşturulmuş olan “BIT 2020-Araştırma ve İnovasyon” Programı ve Federal Hükümet tarafından kabul edilmiş olan “Dijital Almanya 2015” BIT stratejisi kapsamında yürütülmektedir.
BIT araştırmalarından bir kısmı özel olarak seçilmiş Nesnelerin İnterneti gibi yeni iş süreçleri ve üretim metotlarını kapsayan komplike konular üzerinde yoğunlaştırılmaktadır.

Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti ve siber-fiziksel sistemler üzerine yoğunlaştırılmış BT sistemleri kapsamındaki araştırma faaliyetleri fonlamaya değer görülmektedir. Yazılım sistemleri ve bilgi işleme süreçlerine dair araştırma fonları üç özel kategoriye ayrılmaktadır:

– Özellikle elektronik ile ilişkili yazılım-yoğun entegre sistemler, iletişim teknolojileri ve mikro sistem teknolojileri,
– Yüksek performanslı bilgisayarlar için geliştirilmiş yazılımlar, bilgi lojistiği, simülasyon, ortam istihbaratı, sanal gerçeklik, şebeke uygulamaları
– İnsan/makine etkileşimine yönelik dil geliştirilmesi, medya teknikleri, servis robotları ve kullanılabilirlik
Bu üç kategori, yazılım mühendisliğine ilişkin sektörler arası teknolojiler, güvenilirlik ve güvenlik çalışmaları ile desteklenmektedir. Proje başvuruları, işe-yönelik olmalı ve üniversite ya da üniversite dışı araştırma enstitüleri ile iş birliğini içermelidir.

Endüstri 4.0 Otonomu: Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWI) tarafından başlatılan bir girişimdir. Almanya’nın Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için uygulamaya konulmuştur. Girişimin öncelikli alanları makineler, hizmet robotları ve diğer sistemlerin, BIT temelli kontrol mekanizmaları gibi komplike otonom görevleri yerine getirebilecek şekilde, yeni ve esnek üretim altyapısında etkililik, maliyetlerde verimlilik ve kalitede artış meydana getirmesini sağlamaktır.

Nesnelerin İnterneti ile ortaya çıkan teknolojik girişimler Federal Ekonomi ve Enerji (BMWI) Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Farklı kullanım senaryoları içerisinde yer alan iş modelleri ve yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında önemli etkileri olan “yeni nesil medya (yeni teknolojiler ve yaygın programlama)” ve “Otonom (KOBİ’ler için otonom, similasyon-temelli sistemler)” öncü projeler olarak görülmektedir.

Otonom projesi, özellikle hizmet robotları gibi üst düzey ürünler ve bilgi yoğun elektronik hizmetler gibi gelecek odaklı ürünlerin esas alındığı üretim mantığı ve üretim sistemleri alanlarında, sanayi üretimi ve BİT sistemleri arasında tesis edilmiş akıllı etkileşiminin ileriye taşınmasını sağlayacak şekilde, firmalar ve araştırma enstitülerine önemli miktarlarda fon yaratılmasına olanak sağlamaktadır.

CyProS (Siber-Fiziksel Üretim Sistemleri: 2012 yılında başlatılmış olan CyProS Üretim Sistemleri araştırma projesi, Wittenstein AG liderliğindeki bilim ve sanayi aktörlerinden oluşturulmuş bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiş olup sanayi amaçlı üretim ve lojistik sistemleri için temsili siber-modüllerinin geliştirilmesine ilişkin bir projedir. CyProS, üç ayrı hedef aşamasını izlemektedir:

– Üretim ve lojistik sistemleri için bir referans mimari ve siber-fiziksel sistem modüllerinin geliştirilmesi.
– Siber-fiziksel üretim sistemlerinin tanıtımı için evrensel uygulamalar, destek araçları ve platformların sağlanması.
– Siber-fiziksel üretim sistemlerinin ticari olarak işletilmesi için teknik ve metodolojik temellerin geliştirilmesi ve teşhiri bir fabrikada, gerçek üretim ortamında uygulanması.

Akıllı Veri: Akıllı Veri teknoloji programı Almanya’nın internet temelli hizmetleri içeren ve Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 ile bağlantılı “Akıllı Hizmetler Dünyası” altında yer alan Dijital Ajanda kapsamında geliştirilmiştir.

Girişim, THESEUS, Güvenilir Bulut, Endüstri 4.0 Otonomu, Elektromobilite ve E-Enerji AUTONOMIK für Industrie 4.0, Electromoblity ve E-Energy projelerinde geliştirilen büyük veri teknolojilerini ve standartlarını temel almaktadır. Alman ekonomisinin geleneksel olarak güçlü olduğu alanların program ile gelecekte elde edilecek çıktıların değerlendirilebilmesi için güçlendirilmesi ve ve hazırlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda, büyük veri teknolojilerinin içselleştirilmesi ve sayısal imkânlar alanlarında uygulanması konusunda bazı zorluklarla karşılaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, Akıllı Veri programı, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından sağlanan inovasyon hizmetlerinde büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesini teşvik etmektedir.

Yarının Üretimi Araştırması: Yeni üretim teknolojileri ve sistemleri ile ilgili yürütülen bu araştırmanın, Almanya’daki imalatın geleceği için yeni koşulların yaratılmasına yardımcı olması ve kişiselleştirilmiş hizmetler, kaynakların korunması ve güvenilirliği açısından teknik bir avantaj yaratması beklenmektedir.
Eylül 2014’te başlatılan “Yarının Üretimi İçin Araştırma” programı, farklı alanlar arasındaki entegrasyonun artmasıyla ortaya çıkan sorunları aşmak amacıyla üretim, hizmetler ve Ar-Ge çalışmalarını bir araya getiren ilk programdır. Proje ağırlıklı olarak şu konuları kapsamaktadır:

– Geleceğin üretimini oluşturma,
– Yeni ürün ve teknolojilere geçilmesine yardımcı olmak,
– Yeşil ve kentsel üretim,
– Geleceğin mobilitesini üretmek,
– KOBİ ağlarını teşvik etmek,
– Bilginin, verimliliğin anahtarı olarak teşvik edilmesi.

Bugüne kadar üç binden fazla ortaktan oluşan 500’den fazla ortak proje, program tarafından finanse edilmiştir. Programın bütünsel yaklaşımı onu Yeni Yüksek Teknoloji Stratejisinin önemli bir yapı taşı haline getirmektedir.

 Dördüncü Sanayi Devrimi Aktörleri

 Sanayi ve Bilim Araştırma İttifakı:

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından başlatılan Sanayi ve Bilim Araştırma İttifakı, bilim ve endüstri alanının önde gelen temsilcilerini Yüksek Teknoloji Stratejisi ile bağlantılı olan yenilik politikası çerçevesinde bir araya getirmektedir.

Endüstri 4.0 Platformu:

Endüstri 4.0 bilgi ve iletişim teknolojilerinin merkezindeki üretim metotlarının kombinasyonunu öngörmektedir. Bu gelişme dalgasının itici gününü ise ekonomi ve toplumda hızla artan dijitalleşme oluşturmaktadır. Bu da Almanya’nın üretim ve iş yaşamının geleceğini değiştirmektedir: Geleneksel buhar makinesinden, üretim bantlarından, elektronik ve bilgi teknolojilerinden akıllı fabrikalara geçiş bugün dördüncü sanayi devrimini beraberinde getirmektedir.

Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojik yapılanma, zekâ, geniş kişisel üretim sürecini mümkün kılan dijital ağ sistemleri tarafından desteklenmektedir. Endüstri 4.0 dünyasında insan, makine, ekipman, lojistik sistemleri ve ürünleri, tüm bunların birbirleriyle koordinasyonunu ve iletişimini sağlamaktadır. Üretim ve lojistik süreçleri, firmaların şubeleri arasında üretimde etkinlik ve verimliliği sağlayacak şekilde, akıllı sistemlerle entegre olmaktadır.

Bu özellikleriyle ürünün oluşturulma fikri ve geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve bakımını/tamirini, geri dönüşümünü de içeren üretim fazlarının tüm yaşam döngüleri akıllı değer üretme zincirleriyle yaratılmaktadır. Bu sayede tüketiciler, ürünün üretim fikrinden geri dönüşümüne kadar ürüne ilişkin tüm süreçler hakkında taleplerini iletebilmektedir. Bu da firmalara, tüketici tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kişisel ürün üretmeleri için daha fazla fırsat yaratmaktadır ki ürünlerin üretiminde bu şekilde kişisel üretim ve bakım uygulamalarının hayata geçirilmesi üretimin yeni formu olarak ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda, üretim maliyetleri kişisel üretim yöntemleriyle düşürülebilmektedir. Firmaları üretim zincirleri içerisinde bu şekilde bağlamak sadece kişisel üretimin değil aynı zamanda tüm üretim zincirinin optimize edilmesini sağlamaktadır. Örneğin, gerçek zamanlı karşılaştırılabilir bilgi, girdiye zamanında ulaşılmasını sağlamaktadır.

Endüstri 4.0 platformu gibi oluşumlarla dördüncü sanayi devriminin desteklenmesi Almanya sanayinin güçlenmesini sağlamakta, üretimde esnekliğin temini yoluyla rekabet edebilirlik desteklenmektedir.

Acatech (Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi):

Acatech, yurt içinde ve yurt dışında Alman bilimsel ve teknoloji camiasının çıkarlarının korunması amacıyla hareket eden özerk, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Acatech, inovasyon yoluyla sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için çalışmalarını yürütmektedir:

Çalışması dört temel alan üzerinde yoğunlaşmaktadır:
– Bilimsel tavsiyeler,
– Uzmanlığın aktarılması,
– Genç bilim insanları ve mühendislerin tanıtımı,
– Bilim insanları ve mühendislerin sesi.

DFKI (Almanya Yapay Zeka Araştırma Merkezi):

1988’de kurulmuş olup Kaiserslautern, Saarbrücken, Bremen’de araştırma tesisleri ve Berlin’de bir proje ofisi bulunmaktadır. DFKI, yapay zekâ kullanarak inovatif ticari yazılım teknolojisi geliştiren Almanya’nın önde gelen araştırma merkezidir.

DFKI, uygulamaya yönelik temel araştırmalara dayanarak bilgi ve iletişim teknolojisi alanında ürün fonksiyonları, prototipler ve patentlenebilir çözümler geliştirmektedir. Araştırma ve geliştirme projeleri, 14 araştırma departmanı ve araştırma grubu, 10 yeterlik merkezi ve beş yaşayan laboratuvarda yürütülmektedir. Finansman, Avrupa Birliği, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWi), Alman Federal Devletleri ve Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından karşılanmaktadır.

Rheinland-Pfalz ve Saarland ve Bremen Eyalet hükümetlerinin yanı sıra, sayısız ünlü Alman ve uluslararası yüksek teknoloji şirketi DFKI denetim kurulunda temsil edilmektedir. Kâr amacı gütmeyen bir kamu-özel ortaklığı olan DKFI model olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde, üst düzey araştırmaların gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum olarak yapılandırılmıştır.

DFKI, Almanya’yı ileri araştırma ve teknoloji alanlarında ileriye taşımak için faaliyet gösteren sayısız organizasyonda aktif olarak yer almaktadır. Ülke sınırlarının çok ötesinde DFKI, genç bilim insanlarının akademik eğitimi için de etkin olarak görev almaktadır. DFKI, INDUSTRI 4.0 araştırmasının ön saflarında yer almaktadır. Bununla beraber Smart Factory Living Lab, “RES-COM”, “Smart F-IT” projeleri de DFKI’nin katkı sağladığı projelerdir. Söz konusu projeler Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup Almanya’yı Nesnelerin İnterneti alanında öncü ülkelerden biri konumuna taşımayı hedeflemektedir.

 Fraunhofer Enstitüsü:

1949’da kurulmuş olan Enstitünün çalışmaları, ekonomik kalkınmayı yönlendirme ve toplum faydasına hizmet edecek uygulamalı araştırmaların yürütülmesi odaklıdır. Şu anda, Fraunhofer Enstitüsü’nün 66 enstitü ve bağımsız araştırma birimi bulunmaktadır. 22.000’den fazla nitelikli bilim insanı ve mühendis için ayrılan yıllık araştırma bütçesi 1.9 milyar Avro civarındadır. Bu tutarın üzerinde 1,6 milyar Avrodan fazla bir bütçe de uygulamalı araştırma yoluyla yaratılmaktadır. Fraunhofer Enstitüsünün uygulamalı araştırma gelirinin yüzde 70’inden fazlası, sanayiyle yapılan sözleşmelerden ve kamu tarafından finanse edilen araştırma projelerinden elde edilmiştir. Neredeyse yüzde 30’u Alman federal ve eyaletler hükümetleri tarafından verilen temel finansman katkıları şeklindedir. Enstitünün bağlı uluslararası araştırma merkezleri ve temsilcilikleri, mevcut ve geleceğe yönelik bilimsel ilerleme ve ekonomik kalkınma çalışmaları için diğer bölgelerle iletişim kurulmasını sağlamaktadır.

Açık bir şekilde tanımlanmış uygulama odaklı araştırma misyonu ve geleceğe yönelik temel teknolojilere odaklanma özelliği ile Fraunhofer Enstitüsü, Almanya ve Avrupa inovasyon sürecinde belirgin bir rol oynamaktadır. Uygulamalı araştırma, müşterinin algıladığı doğrudan yararların ötesine geçen bir çarpma etkisine sahiptir: Araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Fraunhofer Enstitüleri, Almanya ve Avrupa’nın rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

It’s OWL Kümelenmesi:

Şubat 2012’de Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), Önde Gelen Kümelenme Yarışmasının kazananlarından biri olan “It’s OWL” (Akıllı Teknik Sistemler Ost Westfalen Lippe) Kümelemesine ilişkin yüksek teknoloji stratejisini yayınlamıştır. It’s OWL, akıllı teknik sistemler alanında uluslararası standartlar belirlemek isteyen bir bilim ve endüstri teknolojisi ağı olarak yapılanmıştır. Kümelenme dördüncü sanayi devriminin önünü açmaya yardımcı olmakta ve Almanya’daki sanayi üretiminin rekabet gücüne önemli katkıda bulunmaktadır.

Yarının teknolojik sistemleri zeki ve bağlı olacak. Bu, otomotiv endüstrisi, elektrik mühendisliği ve medikal gibi ilgili endüstrilerin yanı sıra ilgili üretim sistemleri gibi makine mühendisliği sektörünün ürünleri için de geçerlidir. Akıllı teknolojik sistemler, mühendislik ve bilgi teknolojilerinin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Çevreleriyle etkileşim kurarlar ve özerk olarak ona uyum sağlarlar. Dinamik bir çevrede beklenmedik durumlarla da ilgilenirler ve deneyimsel bilgi sayesinde farklı etkilerin gelecekteki etkilerini öngörebilirler. Dahası, bireysel kullanıcı davranışlarına da adapte olurlar.

It’s OWL teknoloji ağı içinde, Beckhoff, Claas, Gildemeister, Harting, Lenze, Miele, Phoenix Contract, WAGO, Weidmüller ve Wincor Nixdorf gibi dünya liderleri de dâhil olmak üzere 174 şirket ve araştırma kurumu bu alandaki öncü çalışmalarını sürdürmektedir. Akıllı ürünler ve üretim sistemleri, makine, otomobil, araç ve ev aletleri için otomatikleştirme ve sürüş çözümlerinden ağa bağlı üretim tesislerine kadar 46 önemli proje It’s OWL Kümelenmesinde geliştirilmiştir.

Akıllı Fabrika KL (Smart Factory KL):

Kaiserslautern’de bulunan Yapay Zeka Araştırma Merkezi’nde (DFKI) geliştirilen Smart Factory KL girişimi, en yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin endüstriyel uygulamaları için geliştirilmiş Avrupa’daki ilk bağımsız teşhir fabrikasıdır. Girişim, farklı sektörlerde yenilikçi otomasyon teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, bilim ve sanayide yaygın kullanımı için bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

2005 yılında kurulan Smart Factory KL girişimi, kamu-özel sektör ortaklığının başarılı bir örneği olup satıcılar ve modern otomasyon teknolojilerinin kullanıcıları (üreticiler) arasında ve ayrıca kamusal yararın temsilcileri arasında oluşturulmuş bir işbirliği girişimidir. Ortak projeler, temel teknolojiler üzerine yapılan temel çalışmalardan pazarlanabilir ürünlerin geliştirilmesine kadar uzanmaktadır. Smart Factory KL, INDUSTRI 4.0 sürecindeki anahtar uygulamalara ilişkin teknoloji transferinin tamamlanması için bir öncü olarak çalışmaktadır. Birçok modüler pilot tesisin kurulması ve işletilmesi yoluyla en son teknolojiler ve araştırma sonuçları uygulanabilir ve değerlendirilebilir hale getirilmektedir.

Akıllı Hizmetler Dünyası

Ekonomideki internet temelli hizmetlere ilişkin “Akıllı Hizmetler Dünyası” Projesi, Almanya Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 Eylem Planı kapsamında ele alınan ve Endüstri 4.0’ın varisi olarak kabul edilen “Gelecek Projesi”dir.

Proje Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWI) tarafından desteklenmekte, Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı tarafından yürütülmektedir. Küresel ekonominin dijital dönüşümünün, ürünlerin ve online hizmetlerin yeni hibrit hizmetler ekonomisinde “akıllı hizmetler” haline dönüşmesini beraberinde getireceği değerlendirilmektedir.

Alman Hükümetinin Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 Eylem planı içerisindeki 10 Gelecek Projesi içerisinde ikinci sırada yer alan “Akıllı Hizmetler Dünyası”, akıllı fabrikaların arka planında yer alan ve “akıllı hizmetleri” oluşturan tüm online hizmetlere dair değer zincirlerini kapsayan bir Projedir. Proje, Almanya’yı akıllı hizmetlerin ve bunun altında yer alan tüm platformlardaki lider tedarikçi yapmayı amaçlamaktadır. Bu hedefin merkezinde ise, yenilenebilir enerji için güvenilir girdi teminine ilişkin akıllı ağlar; bulut uygulaması, e-sağlık, e-eğitim gibi karmaşık internet uygulamalarını da kapsayan inovatif konseptler yer almaktadır. “Akıllı Hizmetler Dünyası” teknoloji programı ile uygulamaya konulması planlanan eylemler Alman Hükümetinin hem Dijital Ajanda hem de Yeni Yüksek Teknoloji Stratejisinde yer almaktadır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.