Dijital Girişim İçin Dönüşüm Yol Haritaları Geliştiriliyor

business, people, cloud computing and technology concept - smiling business team with smartphones, tablet pc computers working in office
1.245

Geçtiğimiz iki yılda, Dünya Ekonomi Forumu Dijital Dönüşüm projesi, dijitalleşmenin iş ve toplum üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmayı başardı ve 220’den fazla ortak kuruluşa önemli bir ivme kazandırdı. Yöneticiler, dijital olarak, işlerini nasıl yürüttüklerini temelden bozan bir düzende, katılım ve işbirliği kurallarını yeniden yazıp, müşteri ilişkilerini yeniden tanımlayan ve sektörlerde ve sektörler arasında politika ve düzenlemeler için yeni bir bağlam belirleyen stratejik kurumsal öncelikleri hayata geçirmeye önem verdi.

Liderler arasında dijitalleşmeyi benimsemeye, sonuçları daha iyi anlamaya ve yeni gerçekliğe yanıt vermek için dönüşümü teşvik etmeye yönelik artan bir istek ve aciliyet duygusu var. Ancak, bu uyum sağlama isteği ile bunun nasıl gerçekleştirileceğinin anlaşılması arasında büyük bir boşluk bulunuyor. Dijital İşletmeyi Etkinleştirme üzerine önerilen proje, ortak kuruluşların dijital stratejik amacı ile yürütmeyi çevreleyen belirsizlik arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.

Dijital bir girişim olma yolculuğunda, sektörler arasında şirketlerin kilit kararlar almak zorunda oldukları kalkınma dalgaları bulunuyor. Bu dalgalar birbiriyle ilişkili üç alana ayrılabilir: şirketlerin talep tarafını, tedarik tarafını ve iş modellerini etkileyenler.

Kritik karar noktaları şunları içerir:

İş modeli: Şirketler iş modellerini yeni dijital gerçeklik ışığında nasıl uyarlıyor? Analiz alanları, kurumları dijital kabul etmek için hangi yeni iş modellerinin mevcut olduğunu içerir (örneğin, yatırım, inkübasyon)? Ortaklık modelleri dijital dünyada nasıl değişiyor? Yenilikçi pazarın yeni iş modellerine girmesi, yerleşik kullanıcıları nasıl etkiler? Görevliler yeni gelenler tarafından nasıl engellenemez? Dijital yolculuğa çıkmak için pratik yollar nelerdir?

Talep: Tüketim modelleri dijital ortamda nasıl değişti ve kurumlar işletmelerin hizmet tekliflerini nasıl benimseyebilecekler? Kritik anlayışlar, ürün merkezli kuruluşların hizmet odaklı işletmelere nasıl dönüştüğünü içeriyor? Ürün ve hizmetlerden deneyimlere nasıl geçilir? Bu deneyimler nasıl hiper-kişiselleştirilir? Müşterilerin artık bir varlığa sahip olmayı gerektirmeyen, ancak ona erişim (ulaşım, konut, vb.) talep eden etkileri nelerdir?

Arz: Şirketler yeni dijital gerçekliğe nasıl cevap verebilir? Ele alınacak sorular şunlardır: Dijital çağa nasıl liderlik kazandırılır? Kuruluşların çalışma modellerini ve çalışma biçimlerini nasıl etkiler? Karar verme süreçleri nasıl etkilenir? Eleştirel yeteneklerin belirlenmesi, çekilmesi, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi gerekir. Kurumlar, örgüt kültürünü bu süreçte nasıl yapar ve dönüştürür? Başarıya ulaşmak için hangi dijital metrikler gerekiyor?

Bu dalgaların her biri için küresel olarak tanınan dijital liderlerin en iyi uygulama örnek çalışmalarının analizine dayanarak, proje kritik karar noktalarını belirleyecek ve şirketlerin yeni dijital içeriğe uyum sağlamak için kullanabilecekleri pratik araçlar ve öneriler oluşturacaktır. Bu boyutları daha iyi anlamak, ortak kuruluşlarımızın dijital yolculuklarında başarılı bir şekilde gezinmeleri için kritik öneme sahiptir.

Vaka çalışmaları, farklı dijital ortaklıklar ve coğrafyalar sektörlerinden çeşitli ortaklardan alınacaktır. Aşağıdaki durumlar, farklı Endüstri Başlıkları ile birlikte kısmen tanımlanmış ve projenin başında daha da geliştirilecektir. Muhtemel örnek olayların önerileri arasında New York Times ve / veya Naspers (yeni iş modeli), Michelin ve Monsanto (deneyimlere dayalı ürünler), GE (uyarlanmış işletim modeli), MasterCard (eğitici liderlik), Kaiser Permanente (dijital yetenek) ve Klöckner (örgüt kültürünü dönüştürmek).

Bu vaka çalışmalarını yakından takip etsek bugün bu konuya çok daha farklı yaklaşıyor olurduk…

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.