Neden Küresel Dijital İnsan Hakları Bildirgesi’ne İhtiyacımız Var?

insan hakları,
1.237

Pandemi nedeniyle Dördüncü Sanayi Devrimi  teknolojilerinin hızı artarken, küresel insan hakları için büyük risklerle dolu bir aşamaya giriyoruz. Yapay zeka  ve diğer yeni teknolojiler büyük umut vaat ediyor fakat sosyal eşitsizliği şiddetlendirmemelerini veya insan hakları ihlallerine yol açmamalarını sağlamak için etik gözetim ile eşleştirilmeleri gerekiyor . Bunu başarmanın en iyi yolu, küreselleşme ve endüstri 4.0 teknolojileri gibi gelişmeleri şekillendirebilmek daha iyi bir ifade ile  uyarlayabilmek için  Küresel Dijital İnsan Hakları Bildirgesi’ni taahhüt etmek olduğu düşünülmektedir. Böyle bir beyan, dijital çağda insan hakları alanında devletlerin mevcut uluslararası yasal yükümlülüklerini tam olarak ifade edecektir.

Yeni çağda insan haklarını korumak

On yıllardır insan hakları , Birleşmiş Milletler tarafından temel özgürlükleri ilerletmek için geliştirilen beş insan hakları sözleşmesinden oluşan Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ile korunmaktadır . Bu antlaşmalardan ikisi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve İnsan Hakları Sözleşmeleri (1966) , evrensel değerler sistemini şekillendirdi ve kişiyi hukukun konusu haline getirdi. İki dünya savaşından sonra kabul edildiklerini ve bu evrensel değerlerin tanımlanmasında ve yasallaştırılmasında gecikmiş bir karar olduğunu hatırlamakta fayda var.

Bildirge ve antlaşma taslakları geliştirildiğinde, dünya ikinci sanayi devriminden üçüncüye daha yeni yeni başlamıştı. 20. yüzyılın başlarındaki ikinci sanayi devrimi, seri üretimi ve standardizasyonu kolaylaştıran arabalar, yeni iletişim teknolojileri ve montaj hatları gibi yeniliklerin artışını içeriyordu. Üçüncüsü, 20. yüzyılın sonlarında, bilgisayarlar ve dijital teknolojiler tarafından yönlendirildi. İnsan hakları fikrimizi tanımlayan belgeler o dönemlere ve o dönemde insanların kullandığı teknolojilere bağlıydı. Çığır açan ve gerekliydi, ancak giderek daha acil hale gelen basit bir soruyu yanıtlamıyorlar:

“Modern dünyada insan olmak ne anlama geliyor?”

Günümüzde yeni teknolojiler fiziksel, dijital ve biyolojik dünyaları birleştiriyor. Bu dördüncü sanayi devrimi tüm disiplinleri, ülkeleri ve sektörleri etkiliyor. Otonom arabalar, akıllı robotlar ve gen düzenleme gibi icatlar, zeka gibi daha önce insanlarla ilişkilendirilen nitelikler hakkında konuşurken gerçekten ne demek istediğimizi tanımlamamız için bizi zorluyor. Buna ek olarak, giderek sıkılaşan küresel karşılıklı bağımlılığımız da var.

Devletlerin bu zorlukları aşmak ve sosyo-politik süreçlerin gecikmesini engellemek için uluslararası insan hakları yükümlülüklerini tamamen yenilemeliyiz.

Küresel dijital insan haklarının belirlenmesi

Küresel dijital insan hakları, uygarlığın dijital faydalarına erişim yoluyla doğuştan herkes için fırsattır. Uluslararası hukuk ve ulusal hukuk biçimleri sisteminde pekiştirilerek sağlanmalıdır. Genel anlamda öğeleri şunları içerir:

 

1. Yeni teknolojilere dayalı engeller olmaksızın, yeni teknolojilere dayanan kişisel, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hakları kullanma hakkı.

2. Savaş ve insan hakları ihlalleri için bu yeni teknolojilerin üretimine ve kullanımına ilişkin küresel bir yasak (otonom savaş sistemleri, yapay zeka, büyük veri teknolojileri, biyoteknolojiler ve diğer dijital teknolojiler dahil).

3. Tam gözetim ve kontrol için bu teknolojilerin kullanımının yasaklanması (nesnelerin interneti ve yüz tanıma gibi teknolojiler dahil).

4. Genetik bilgilerin ve sağlık verilerinin korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerin korunması hakkı (örneğin, biyoteknoloji, biyomühendislik ve teletıp alanındaki hızlı gelişmeler bağlamında).

5. Yapay zekanın yaratılması, kullanılması, tanıtılması ve geliştirilmesi bağlamında insanın önceliği – ve çıkarları, bütünlüğü ve yaşam kalitesi .

6. Eğitim, iş gücü, sağlık hizmetleri ve yeni teknolojilere dayalı temel sosyal hizmetlere erişim dahil olmak üzere bu teknolojilerin sunduğu fırsatlara eşit erişim.

7. Dijital teknolojiler aracılığıyla küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sosyal süreçlerin yönetiminde yer alma hakkı.

8. Herkes için küresel İnternete erişim hakkı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’ın dediği gibi: “İnsan onuru, sosyal adalet ve toplumsal ilerlemenin ekonomik kalkınmanın gerisinde kalmadığı yeni bir sosyal sözleşmeye ihtiyacımız var.”

Böyle bir değişim, geniş ve sürekli bir ortak çabayla gerçekleşmeyecektir. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve  bilim adamları, güncellenmiş insan hakları kavramının temelini oluşturan teorik ve yasal modeli geliştirmek ve uyumlu hale getirmek için güçlerini birleştirmelidir.

 

Son olarak, merkezinde insan haklarına sahip etkili bir dijital toplumun, insanları bu haklar konusunda bilgilendiren ve hükümetleri ve kurumları hesap soran işleyen bir medyaya ve sivil topluma ihtiyacı olacaktır.

İnsanlık için çok fazla umut sunan teknolojilerin kötüye kullanılmasını önlemenin şimdi tam zamanı. Bu teknolojilerin nasıl konuşlandırılmasını istediğimize, onlarla insan olarak nasıl etkileşimde bulunmak istediğimize ve hayatlarımızı böylesine hızlı bir değişim bağlamında nasıl yaşamak istediğimize karar vermedikçe, Dördüncü Sanayi Devrimi‘nin araçları şu araçlara dönüşebilir: ilerleme ve gelişmeden ziyade kaos ve yıkım. Büyük düşünmek ve bu zorluğun üstesinden gelmek sorumluluk alacak kişilere, saygın yöneticilerimize kalmış…

Kitap Önerisi: Teknolojiye Karşı İnsanlık ‘’DAHA İNSANİ BİR DÜNYA İÇİN CESUR BİR MANİFESTO’’ Gerd Leonhard

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.