4.Sanayi Devriminde Dijital Türkiye Yol Haritası

dijital türkiye yol haritası
2.452

İmalat sanayisinin rekabet gücünün artırılması, dijital dönüşüm sürecinin etkin şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katkısıyla “Türkiye’nin Sanayi Devrimi” temalı “Dijital Türkiye Yol Haritası” hazırlandı.

Anadolu Ajansı  muhabirinin, “Dijital Türkiye Yol Haritası“ndan derlediği bilgilere göre, imalat sanayisinin üretim yapısında ve dijital dönüşüm sürecinde, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge merkezleri öncü rol üstlenecek.

Gelecek 10 yılda imalat sanayisinde dijital dönüşüm için hazırlanan yol haritasının, ilk 2 yılı kısa vadede gerçekleştirilecek eylemlerden ve imalat sanayisinin dijital dönüşümüne ivme kazandıracak somut adımlardan oluşacak. Yol haritasının orta vadeli (3-5 yıl) vizyonunda, başta odak sektörlerde ve seçili teknolojilerde olmak üzere, Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki açığının kapatılması için yapılacaklar yer alıyor.

Uzun vadede (6-10 yıl) ise dijitalleşme sürecinde belirli sektör ve teknolojilerde, bölgesel veya küresel lider olunması amaçlanıyor.

Eğitimden teknolojiye 6 bileşen

Dijital Türkiye Yol Haritası, “insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişimi” odağına alan 6 bileşenden oluşuyor.

“İnsan” başlıklı bileşenle imalat sanayisinin ihtiyaç duyacağı yetkinliklere sahip nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sürekli eğitim merkezlerinde ve tematik teknik kolejlerde dijital teknoloji kullanıcıları yetiştirilecek.

Üniversitelerde, dijital teknoloji geliştiricileri yetiştiren programlar çoğaltılacak. Eğitimin her kademesinde, eğitimcilere dijital yetkinlikler kazandırılacak. Dijital teknoloji alanlarında doktora öğrenimi desteklenecek. Özel teşvikler ve desteklerle dijital yetkinliklere sahip iş gücü sanayiyle buluşturulacak. Dijital dönüşüm farkındalığı artırılarak yaygınlaştırılırken, paydaşlar arasında iş birliği geliştirilecek.

“Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi” bileşeniyle dijital teknoloji araştırmalarında güçlü yetkinliklere sahip, küresel ve ulusal işbirlikçi teknoloji altyapısı oluşturulacak. Bu kapsamda bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, otonom robotlar gibi odak teknoloji alanlarına yönelik teknoloji yol haritaları hazırlanacak ve bu alanlarda uygulamalı araştırma merkezleri kurularak Dijital Teknolojiler Programı başlatılacak.

“Ulusal Endüstriyel Bulut Platformu” kurulacak

Dijital dönüşüm sürecinde, imalat sanayisinin ihtiyaç duyacağı “veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi” bileşeniyle özellikle KOBİ niteliğindeki sanayi işletmelerinin bilgi teknolojileri konusunda büyük sabit sermaye yatırımları yapmadan dijital teknolojilere erişimleri sağlanacak. Geniş bant hizmetlerine ve veri merkezlerine talebi artıracak modeller geliştirilecek.

Sanayicilerin ve teknoloji geliştiren firmaların yüksek hızlı internete erişmeleri sağlanacak. Veri iletişim standartlarıyla ilgili uluslararası çalışmalara entegre olunacak ve standartların yaygınlaşmasına destek verilecek.

Endüstriyel siber güvenliğin sağlanması konusunda önlemler alınacak. Ulusal Endüstriyel Bulut Platformu kurulacak ve veri merkezlerine yönelik endüstriyel talebin artması sağlanacak. Böylece nitelikli insan kaynağı ve güçlü araştırma geliştirme altyapısıyla dijital teknolojilerin yurt içinde üretilmesi ve bu teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması mümkün olabilecek.

Dijital dönüşüm merkezleri açılacak

“Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi” bileşeni kapsamında da Türkiye’deki imalat sanayisinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını ve talebini karşılayacak, seçili teknoloji alanlarında küresel pazarlarda söz sahibi, dünya devi ulusal teknoloji tedarikçileri oluşturulacak. Bu doğrultuda, yerli dijital teknoloji firmalarının envanteri çıkarılacak. Söz konusu şirketlerin, teknoloji edinim ve geliştirme imkanları güçlendirilecek. Yerli tedarikçilerin, ürün ve hizmetlerinin müşteriye erişimi desteklenecek. Kredi ve sermaye yatırımları gibi uzun vadeli finansman, daha erişilir hale getirilecek.

Yol haritasının bir diğer bileşeni de imalat sanayisi işletmelerini yani “kullanıcıları” kapsıyor. Dijital teknolojileri daha etkin bir şekilde kullanmaya yönelik faaliyetleri içeren bu bileşen kapsamında dijital dönüşüm merkezleri açılacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine destek olacak danışmanlar yetiştirilecek. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile imalat sanayisi işletmelerinin dijitalleşme yolculukları kolaylaştırılacak. Söz konusu programla kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, yarı iletkenler ve elektronik ile gıda ve içecek ürünleri olarak belirlenen odak sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler başta olmak üzere, imalat sanayisi işletmelerinin üretim değer zinciri üzerinden dijital dönüşüm süreçleri desteklenecek.

Kümelenme modelli destek programıyla ulusal ve uluslararası orijinal ürün üreticileri, tedarikçiler, ulusal teknoloji sağlayan şirketler, mükemmeliyet merkezleri, üniversiteler, danışmanlık firmaları, büyük işletmeler ile küçük işletmeler arasındaki dijital etkileşimin güçlendirilmesi sağlanacak.

“Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi” bileşeni çerçevesinde ise imalat sanayisinin dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak etkin ve etkili yönetişim yapısı oluşturulacak.

Yol haritasına bu satırı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.