Avrupa’da İK Yönetiminde Güncel Konular

insan kaynakları,ik,iky
3.687

Avrupa’da İK Yönetiminde Güncel Konular

Büyük bir İKY araştırma programı olan Cranet araştırması, şu anda 22 Avrupa ülkesi ve bir düzine başka ülkede 25.000’den fazla kişiye uygulanmıştır. Bu araştırma, insan kaynakları departmanlarının rolleri ve fonksiyonları, işe alma, ücret, eğitim, işçi-işveren ilişkileri, çalışanlarla iletişim ve esnek çalışma uygulamaları konularında kesin kanıtlar sunmaktadır.

Araştırmadan elde edilen kanıtlar, farklı büyüklüklerdeki organizasyonlar ve farklı ekonomik sektörler (özellikle kamu sektörü ve özel sektör) arasındaki İKY politikalarındaki farklılıkları doğrulamaktadır. Bununla birlikte, araştırmanın temel bulgusu, Avrupa’da ortak eğilimler olmasına karşın, aynı zamanda belirgin ulusal farklılıkların da bulunmasıdır.

Ortak gelişimin tanımlanabileceği beş ana alan vardır:

(1) Ücretler: Ücret belirleme giderek ulusal endüstri toplu pazarlık seviyesinden, bireysel organizasyonlara ve hatta organizasyon birimlerine doğru merkezden uzaklaşmaktadır. Ayrıca, ücret konusu, ücretleri ve ödülleri ulusal veya sektör seviyesindeki pazarlık düzenlemeleri dışında belirlenen kişilerle daha fazla değişkeni olan bir alan haline gelmektedir. Bununla birlikte, performansa dayalı ücret sisteminin yayılması durmuş görülmektedir, çünkü şu anda organizasyonlar, yeterliklerin en iyi şekilde kullanımını sağlamayı yöneticilere bırakarak yeterliğe daha fazla ücret öder görünmektedirler.

(2) Esneklik: “Alışılmış olmayan çalışma” (geçici, gündelik, sabit süreli, yarı zamanlı ve benzeri) konusunda yaygın bir büyüme olmuştur. Farklı istihdam türlerinin bu gelişimi ülkeden ülkeye değişir ve ülkeler bu yeni istihdam ilişkilerini kullanım konusunda farklı seviyelere sahiptirler, ama büyüme bütün ülkelerde bir normdur.

(3) Fırsat eşitliği: Kadınlara fırsat eşitliği sağlama konusundaki politikalar bütün Avrupa’da yaygındır, ama bunlar nadiren eyleme dönüşmektedir. Son zamanlarda yaşanan gerilime rağmen, etnik ve ırk ayrımcılığına karşı eylem hala nadirdir.

(4) Eğitim: Eğitim, çoğu Avrupa ülkesinde İKY açısından esas konu olarak görülmektedir.
Düşük ekonomik büyümenin olduğu zamanlarda bile eğitime yapılan harcamalar artmaya devam etmektedir. Eğitimin belirlenme, düzenlenme ve değerlendirme şekli ülkeler arasında kayda değer şekilde değişmektedir.

(5) İşçi sendikaları: İşçi sendikaları, üyelik rakamları çeşitlilik göstermesine rağmen, bütün Avrupa’da kendilerini garantiye almış nüfuzlu kurumlardır. Hepsinde olmasa da çoğu ülkede sendikaların üye sayısı azalmaktadır.

Kanıtlar ortak eğilimler göstermesine rağmen, aynı zamanda ülkeler arasında fark edilebilir derecede bu ortak konuların ele alınma yöntemlerinde farklılık bulunmaktadır. İnsan kaynakları departmanlarının rolü ve etkisi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Yöneticiler bu konularla ilgili ortak eğilimleri bilmek zorundadırlar, ama bunu yaparken insan kaynakları departmanları ve bu konuları yönetme şekillerindeki ulusal farklılıkların da bilincinde olmaları gerekir.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.