İK’ nın Profesyonel Yetkinlikleri

İK
3.224

İK’ nın Profesyonel Yetkinlikleri

Başarılı bir İK Profesyoneli olmak için bir şirketin insan boyutuna uyum sağlamış olmak, hem de şirketin gereksinimlerini iyi anlamak gerekiyor.
Son 20 yıl içinde, işletme başarısını olumlu yönde etkileyen İK Yetkinlikleri üzerine veri tabanları incelendiğinde, İK Profesyonelliğine giden 6 yetkinlik tespit edilmiştir.

1) GÜVENİLİR AKTİVİST

En etkili İk’cılar; güvenilir, saygı duyulan, beğenilen, sözü dinlenen ve etkin bir bakış açısı sunan, pozisyon alan, varsayımları tanımayan kişiler oldukları görülmektedir. Kısaca ‘ TAVRI OLAN İK’ diyebiliriz.
İk Profesyonelleri güvenilir aktivistler olarak, insan ve işletme boyutlarını enerji, içgörü, hassasiyet ve etkiyle ilişkilendirerek sürdürülebilir işletme sonuçları sağlayacaktır.

2) KÜLTÜR VE DEĞİŞİM YÖNETİCİSİ

Etkili İK’cılar şirket kültürünü takdir eder, ifade eder ,geçmiş kültüre saygı duyar ve yeni kültürün şekillendirilmesine yardımcı olurlar. Eylemlerinin kültürü nasıl yansıtacakları ve destekleyecekleri, kültürel standartları İK uygulamalarına ve süreçlerine nasıl işleyecekleri ve kültürü çalışanların gözünde nasıl gerçek kılacakları konusunda yöneticilere koçluk yaparlar. Kısa bir ifadeyle ‘BİLİNENİN YAPILANA DÖNÜŞMESİNE YARDIMCI’ olurlar.

3)YETENEK YÖNETİCİSİ VE ORGANİZASYON TASARIMCISI

En etkili İK’cılar hem yetenek yönetimi hem de organizasyonel tasarımda teori, araştırma ve uygulamada uzmanlaşırlar. İk sadece yetenek veya organizasyonla değil, her ikisiyle birden ilgilidir. Destekleyen bir organizasyon olmadan iyi yetenek sürdürülemez ve iyi bir organizasyon, önemli rollerde doğru yetkinliklere sahip yetenekli bireyler olmadan istenen sonuçları sağlayamaz.

4)STRATEJİ MİMARI

En etkili İK’cılar bugün ve gelecekte şirketin nasıl bir performans sergileyeceği ve nasıl başarı kazanacağı konusunda bir vizyona sahiptir. Stratejinin şekillendirilmesi ve paylaşılmasına kimlerin dahil olacağını belirleme sürecini yönetirler.

5) OPERASYONCU

Etkili İK’cılar, insanları ve organizasyonu yönetmenin operasyonel unsurlarını yürütürler. Sürekli olarak tüm İK idari süreçlerinin ve uygulamalarının doğruluğu, hızı, gereksinimlere yanıt vermesi hakkında çalışanlardan geri bildirim ister ve alırlar.

6)İŞ ORTAĞI

İşletmeler dış fırsatlara ve tehditlere yanıt veren hedefler belirleyerek ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturarak başarıya ulaşır. İk’cılar işletmelerinin içinde faaliyet gösterdiği sosyal bağlam veya ortam hakkındaki bilgileriyle şirketlerinin başarısına katkıda bulunmalıdırlar. Şirketin nasıl faaliyet gösterdiğiyle ilgili bir iş kültürü sınavından başarıyla geçebilirler.

Kaynak olarak Michigan Üniversitesi-2008-İk Yetkinlikleri Çalışmasına Genel Bakış Dergisi kullanılmıştır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.