İK Tükenmişlik Sendromunu Yenmek İçin Neler Yapabilir? Neler Yapmalı?

tükenmişlik sendromu
2.682

İK Tükenmişlik Sendromunu Yenmek İçin Neler Yapabilir? Neler Yapmalı?

Tükenmişlik kavramının sözlük anlamı; “Enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, yorulma, başarısız olma” demektir.

Çalışanlar, başlangıçta sahip oldukları örgüte bağlılık ve çalışma yeterliklerini, aşırı stres ve bununla başa çıkma yönünde yetersiz kalmaları ile yitirmekte ve tükenmişlik yaşayabilmekteler. Tükenmişlik, örgüt ve birey açısından ağır ve ciddi sonuçları beraberinde getireceği için önlenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmektedir .

Tükenmişliğin nedenleri, kişisel ve örgütsel olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır.
Yaş, medeni durum, çocuk sayısı, işe aşırı bağlılık, kişisel beklentiler, motivasyon, kişilik, performans, kişisel yaşamda karşılaşılan stresler, iş doyumu, informal ilişkiler yürüttüğü bireyler ve üstlerinden gördüğü destek gibi nedenler kişisel nedenler başlığı altında incelenmektedir.

Yapılan işin niteliği, yapılan meslek tipi, çalışma süresi, iş yerinin özellikleri, iş yükünün yoğunluğu, iş gerilimi, rol belirsizliği, eğitim durumu, karara katılamama, örgüt içi ilişkiler, ekonomik ve toplumsal etmenlerin ise tükenmişliğin örgütsel nedenleri olarak ele alındığı görülmektedir.

Friedman’ın yaptığı araştırmalarda “Cinsiyet” değişkeni açısından erkeklerin bayanlara oranla daha fazla tükenmişlik yaşadıkları ileri sürülmektedir.

Gelelim kendi konumuza. İK Tükenmişlik Sendromunu Yenmek İçin Neler Yapabilir? Neler Yapmalı?


Güven Eksikliği giderilmelidir. Çalışanlar güven duygularında azalma olduğunda motivasyonunu kaybetmekte ve tükenmişliğe maruz kalmaktadır.
Çalışanı güçlendirme, çalışanların işleri ve kendileriyle alakalı kararları vermek için ihtiyaç duydukları gücü elde etmeleri ve kullanmaları yönünde yöneticilerin onlara yardımcı olma sürecidir. Bu süreç etkin uygulanırsa, tükenmişlik ortadan kaldırılabilir.
Meslekte yükselme olanağı sağlandığında tükenmişlik hissi kısmi de olsa azaltılabilmektedir.
Çalışanların paylaşılan bir vizyon etrafında toplanmaları sağlanarak orta ve uzun vadeli bağlılıkları teşvik edilmelidir.
İş-Yaşam dengesi sağlanmalı ve kalitesi arttırılmalıdır.
Yöneticilerin yükünü hafifletmeye gidilmelidir. Aşırı Sorumluluk tükenmişliğe yol açar.
Monoton çalışma düzeni giderilmelidir.
Yapılan gözlemlerde ortaya çıkan sonuç; Kurumsal Şirketler, İK Yöneticilerine yılda 1 defaya özel işletmenin uçak veya yatını kullanma imkanı tanımasından sonra tükenmişlik sendromunu yaşayan çalışanlarının iş motivasyonları beklenenin üzerine çıkmış, iş tatmini sağlanmıştır.

Yat, uçak kullandırma olmasa da insan en değerli varlıktır. Bu bilinçle hareket edebilmeli, çalışanın mutluluğu işletmenin başarısıyla bir tutulabilmedir. 🙂


Not:Kaynak olarak Sena Gürşen Otacıoğlu’nun  Tükenmişlik Sendromu Nedir? Makalesi kullanılmıştır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.