Mülakat’ın Tarihsel Gelişimi

işe alım
4.637

Mülakat’ın Tarihsel Gelişimi

Mülakat, günlük yaşamımızın her alanında karşılaştığımız bir durumdur. Özellikle iş hayatımızın her aşamasında eleman seçme, performans değerlendirme, kariyer, disiplin, işten çıkarma, araştıma projelerinde vb. çok sık karşılaşmaktayız.

Genel algıya bakıldığında mülakat ile konuşma birbirine karıştırılmakta ya da net olarak ayrımı yapılamamaktadır. Akılda kalıcı olması bakımından mülakatın dört ayırıcı temel özelliği vardır.Bunlar;

  • Mülakatta, etkileşim halinde olan iki taraf bulunmaktadır.
  • Mülakat genellikle resmi olup, önceden belirlenmiştir.
  • Mülakat bir davranış alışverişidir.
  • Mülakat soru ve cevaplara dayanan bir süreçtir.
İşe eleman almada mülakatın önemi ilk defa 1920’lerde Western Electric Şirketi’nin Hawtorne araştırmalarından sonra ortaya çıkmıştır.

Bu araştırmaların sonunda ilginç bir noktaya gelinmiş ve çalışanların sorulan sorulara cevap verecekleri yerde , o anda kendilerini en fazla ilgilendiren konular üzerinde konuşma eğiliminde oldukları saptanmıştır. Araştırmacılar bu noktadan hareketle yeni bir araştırmaya başlayarak görüşmeleri çalışanların da yönetmesine izin vermişlerdir. Böylece çalışanlardan işleri hakkında bilgi vermelerinin yanı sıra, duygularını da ifade etmeleri istenmiştir. Bu şekilde görüşme yapanlar, çalışanların psikolojik durumu hakkında daha fazla fikre sahip olurken, soru sorarak hiçbir zaman öğrenemeyecekleri bazı şaşırtıcı bilgileri de elde etmişlerdir. Diğer dikkat çeken ayrıntı ise çalışanların da bu görüşmelerden yarar sağlamış olmalarıdır. Çünkü, kendilerini anlayışla dinleyen bir insan karşısında serbestçe konuşarak içlerini dökmüşlerdir.

Mülakatların önemi ve geçerliliği ile ilgili olarak yapılan bir başka araştırma ise Hollingsworht’un 1929 yılında yaptığı çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda 12 deneyimli satış müdürünün yaptığı mülakat sonrası, işe alınacak aynı kişi hakkında son derece farklı değerlendirmelerde bulunmuş olmalarıdır.

Daha sonraları yapılan araştırmalar karşılıklı konuşma şeklinde yürütülmeye başlanmış ve çalışanların işten beklentilerinin öğrenilmesine çalışılmıştır. Özellike II.Dünya Savaşı sırasında ve daha sonraki zamanlarda bu uygulamaya devam edilmiştir.

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimine paralel olarak İşe Eleman Bulma ve Seçme işlevinin de önemi giderek artmaya başlamış ve mülakat yöntemleri bugünkü halini almıştır.

 

Konu ile alakalı içerik okumak isterseniz;  http://www.yonetimdeinsan.com/tr/kariyer-yonetimi/yeni-bir-is-aramanin-vakti-geldi/

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.