Etiket

ayrıcalık

İK’nın Adam Kayırma İle İmtihanı

Nepotizm kavramı, Latincede yeğen anlamına gelen nepos sözcüğünden türetilmiş, İtalyancada nepotismo olarak adlandırılmış, tarihte ailelerine çıkar sağlayan bazı papa'ları tanımlamak için ortaya atılmıştır. Nepotizm, “iş yerinde liyakat…