Etiket

İçgörü

Çalışan Bağlılığı Efsanesi

Rivayetlere göre; Çalışan Bağlılığı:Çalışanın kurumda kalma ve bunun için çaba gösterme isteği ile kurumun amaç ve değerlerini benimsemesi olarak tanımlanmaktadır... Son yıllarda üzerinde durulan kavramların başında yüksek nitelikli…