Etiket

society50

Japonya’nın Toplum 5.0 Girişimi

Ekonomik durgunluğun “Kayıp On Yılı” ndaki sonuçlarından hala muzdarip olan Japonya, endüstrileşmiş dünyanın gördüğü her zamankinden daha radikal bir dönüşüm görüyor. Japonya tarafından “Toplum 5.0”  olarak tanımlanan  girişim, dördüncü…