Avrupa’nın Dijital Gündeminde Neler Var?

Dijital Avrupa Birliği
2.080

 

Avrupa Birliği’nin, 28 üye ülke için 2020 yılına kadar öngördüğü “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyüme” çerçevesinde ortaya koyduğu hedeflerden bazıları şunlar:

*20-64 yaş arasındaki istihdamın % 75’e çıkartılması…

*Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının % 3 olması…

*Sera gazı salımlarının % 20’ye indirilmesi…

*Enerjinin % 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması…

*Enerji verimliliğinde % 20 artış sağlanması…

*Erken yaşta eğitimi terk oranının % 10’un altına indirilmesi…

*Nüfusun en az %40’ının lise eğitimini bitirme yaşının 30-34 olması…

AB, bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan bilgi ve iletişim teknolojilerini (kısa tanımıyla bilişimi), “Akıllı Büyüme” girişimi altında “Avrupa İçin Dijital Gündem” olarak saptadı. Yani AB Komisyonu, bugüne kadar örneği olmayan bir şekilde bilişimi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın “lokomotifi” olarak öne çıkarttı. Bilişim, böylece, AB üyeleri ve aday ülke Türkiye için ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmayı en hızla sağlayacak en önemli araç olarak görülüyor. Bilişim derken de yazılım, bütün sektörleri “enlemesine kesen” ortak payda olarak öne çıkıyor.

AB’nin 2020 hedeflerini gerçekleştirmak amacıyla Avrupa’da “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi” sağlamaya yönelik faaliyet, yazılımı da geliştirecek, yazılım daha verimli ve etkin olacak, bu durum aynı zamanda istihdamı da artıracaktır.

1 Avrupa Dijital Gündemi’nde Türkiye’nin yeri nedir?

 

“AB Sayısal Tek Pazarı” kavramı, özellikle Çin’in Avrupa pazarına egemen olmasını engellemek ve dışlayıcı politikalar geliştirebilmek amacıyla düşünülen bir dayanaktır. Türkiye’nin, bu politikalardan olumsuz etkilenmemesi için, ulusal teknoloji politikasını AB ile uyumlu ve eşgüdümlü (koordineli) hale getirmesi mecburidir.

Türkiye için en büyük tehdit, AB pazarından dışlanmanın da ötesinde, küreselleşen dünyada iç pazarımızda bile rekabet edemez hale gelme riski. Özel sektörümüzün, AB ile ortak Ar-Ge faaliyetlerinin önemi burada ortaya çıkıyor.

Bu nedenle Türkiye, 2002 yılında AB’nin Ar-Ge programlarının altıncısına üye oldu. Üyeliği halen devam ediyor. Bir ülkenin bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisi olmadan, bu konularda strateji ve politika geliştirmesi mümkün değildir. Toplumun ihtiyaçlarının ne kadar gerçekleştiğini ölçüp değerlendirmeden, hangi alanlarda ne tür yatırımlar yapılması gerektiği saptanamaz. Türkiye için bir Bilgi Toplumu Stratejisi çalışması 2006-2010 arasında uygulanmaya çalışıldı. Ancak, hedeflenen başarının gerisinde kalındı. Şimdi Türkiye’nin önünde, Avrupa Dijital Gündemi’yle birlikte yeni bir fırsat çıktı: Dijital Gündemi, her AB ülkesinin koşullarına göre “yerelleştirilebilecek” (Going Local). Bu yerelleştirilmeye, aday ülke Türkiye de dahil.

Kaynak:Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye Raporu

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.