Stratejik Rekabette Büyük Veri/Big Data

big data
4.061

Dünya üzerinde ciddi miktarda veri üretilmekte, bireylere, şirketlere, ekonomilere, ülkelere ait veriler, kayıtlar vb. her an yeniden ve hızla üretilmeye devam ediyor. Büyük veri denildiğinde hem geleneksel hem de dijital kaynaklar kastedilmekte; bunların içine, işletmeler arasındaki alışverişler, işlemler, e-mailler, Facebook paylaşımları gibi birçok bilgi girmektedir. Aslında büyük veri kavramı veri yakalama, elde etme ve depolama konusunu kapsayan bir ifadedir.

Büyük veriye sayılarla bakıldığında özellikle dijital ortamda astronomik rakamlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki yalnızca internette bulunan verilerin yüzde 90’ının son 3 yılda yaratıldığı görülüyor, internette bir dakika içinde, 20 bin tumblr fotoğrafı yükleniyor, 20 milyon flickr fotoğraf görüntüleniyor, 2 milyon arama motoru işlemleri gerçekleşiyor.

Sözü edilen verilerin içerisinde anlaşılmayı bekleyen çok yararlı bilgiler bulunmaktadır, işte bu nedenle, büyük veri, özellikle şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için eşsiz bir maden…

Büyük Veriyle İlgili Bazı Çarpıcı Örnekler

  • Dünya üzerindeki verilerin %90’ı son üç yıl zarfında gerçekleşmiştir.
  • Sektör tarafından yakalanan ve depolanan veri miktarı her 1.2 yılda iki katına çıkmaktadır.
  • Bilgi Teknolojileri (BT) harcamalarının yılda yüzde 5 artacağı öngörülmekteyken, buna karşılık verinin her yıl yüzde 40 artacağı tahmin edilmektedir.
  • Her dakika 204 milyon e-posta gönderilmekte, 1.8 milyon Facebook ‘Like’ı yapılmakta, 270 bin Tweet atılmakta ve Facebook’a 200 bin resim yüklenilmektedir.
  • Yalnızca Google’da saniyede 40 binden fazla arama yapılmakta ve günde 3.5 milyar arama gerçekleşmektedir.
  • Bir günde toplanan veriler DVD’ye kaydedilecek olsa, bu DVD’ler üst üste konulduğunda Ay’a iki kez erişilebileceği tahmin edilmektedir.
  • Yalnızca ABD’de büyük veri projelerini yürütebilmek için 1.9 milyon yeni BT işi yaratılacağı beklenilmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecekte kilit rol “Büyük Veri”nin olacak!

İş dünyası işletme verimliliğini artırmak, rekabet avantajı yaratmak ve yeni veri kaynaklarını kullanmak için yüksek bir talep göstermektedir. Bu noktada bu kadar büyük verileri depolayabilmek ve ihtiyaç duyulduğunda sorgulayabilmek için bilgi teknolojileri dünyasında yeni veri depolama teknik ve standartları oluşmaktadır. İşin bu kısmı özellikle bilgi teknolojileri tarafını ilgilendirmektedir. Ancak işin fayda kısmı bu trendi tetiklediği için konu iş dünyasında artık çok ciddi tartışılır durumdadır. Bu itibarla, büyük veri; tipik veri tabanı yazılım araçlarıyla yakalanması, depolanması, yönetimi ve analiz edilebilmesi yetkinlik sınırlarının ötesine geçen veri setlerini ifade ediyor.

Veriyi Yöneten Rekabete Yön Verir

Bugünün şirketleri, stratejik rekabet güçlerini artırmak için büyük veriden yararlanmaktadır. Günümüzün ve geleceğin en gerekli fonksiyonunun inovasyon olduğu, bunun da aracının büyük veri olduğunun altı çizilmektedir.

Büyük organizasyonlar ve kuruluşlar çok zengin veri ve bilgiye erişim imkanına sahip bulunmakla birlikte, bunlar ya ham ya da karışık yapıda bulunmaktadır. İşte bu evrede büyük veri analitiğine gereksinim bulunuyor.

Kuruluşlar İçin Büyük Veri İle İlgili Temel Öneriler

Uzmanlar, büyük veride başarıya ulaşmak için işletmelere öncelikle Büyük Veri ile ilgili veri durumlarını değerlendirmelerini önermektedir. İkinci adım olarak, verileri ve bilgi teknolojilerini daha etkili hâle getirerek bu verilerden elde edilecek bilgilerin kontrolünü ele geçirmeleri ve işletme politikası ve stratejik kararlar konusunda bu verilerden maksimum düzeyde yararlanma yoluna gitmeleri önerilir.

Maliyetleri düşürmek, karar vermede ve ürün ve hizmetlerde iyileşme olmak üzere büyük veriden  elde edilebilecek üç çeşit değerden söz edilmektedir.

Bunlar; yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,  karar vermede daha karmaşık analiz yöntemlerinin kullanılması, ayrıntılı verilerle organizasyon için değer oluşturulması şeklindedir.

Gelecekle ilgili doğru seçimleri yapabilmek için öğrenen organizasyonların veriyi bilgiye dönüştürebilmesi gerekmektedir. Örneğin, LinkedIn firması büyük veriyi kullanarak, “tanıyor olabileceğiniz kişiler” uygulamasını geliştirmiş ve bu sayede milyonlarca yeni müşteri kazanmış ve bunları elde tutmayı başarmıştır. “Tanıyor olabileceğiniz kişi” teklifleri için verinin nerelerden toplanabileceği (okul, iş, memleket, ziyaret edilen lokasyonlar) konusu ise büyük verinin alanına girmektedir. Büyük şirketlerin büyük veriyle ilgili çalışmaları doğrudan doğruya ürün, hizmet ve müşteriye odaklanmış durumdadır.

İşletmelere kendilerini değerlendirebilmek ve fırsatları yakalayabilmek açısından büyük olanaklar sunan büyük veriyle işletmeler müşteri davranışını analiz edebilmekte ve bu sayede yenilikçi atılımlar yapabilmektedir. Bu yolla ürün ve hizmetlerini müşterilerinin istediği şekilde tasarlayan ve farklılaşma konusunda yeni uygulamalar geliştirebilen işletmeler iş süreçlerini optimize edebilmekte, karar destek sistemlerini geliştirerek işletme stratejilerini daha etkin biçimde belirleyebilmektedir.

Özetle, büyük veri işletmelere yeni iş modeli geliştirerek farklılaşma ve dolayısıyla yeni iş olanak ve alanları oluşturmak gibi fırsatlar sunmaktadır.

Not: Dr. Nazmiye Özdemir tarafından kaleme alınan Stratejik Rekabette Büyük veri adlı eserden faydalanılmıştır.

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.