Yetenek Yönetiminde Sorumluluk Kimin?

Sorumluluk
2.908
Yetenek Yönetiminde Sorumluluk Kimin?

İşletmeler de rekabet avantajı yaratmada yeteneğin stratejik öneminin benimsenmesi ve yetenek yönetimi anlayışının işletme geneline yayılması tepe yönetimin sorumluluğundadır. İşletmenin tepe yönetiminin, yetenek yönetimine inanması ve desteği sürecin en önemli çıkış noktasını oluşturmaktadır. Tepe yönetimin desteğini görmeyen ve işletmenin tamamına yayılmayan bir yetenek yönetimi sisteminin başarılı olması söz konusu olmayacaktır.

Yetenek yönetimi uygulamasının başarılı olmasında ve yetenekli çalışanların yetiştirilmesinde, yöneticilerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Yöneticiler bu durumu zaman ve emek gerektirmesinden dolayı, günlük işlerin yanında ek bir sorumluluk olarak görmekte ve çok da istekli olmamaktadır. Yöneticilerin bu sorumluluğu almak istememelerindeki neden ise, yetiştirilen bu kişilerin ileride kendi yerlerini alabileceği kaygısıdır.

Potansiyel adayların yetiştirilmesi konusunda Amerikan Prodüktivite ve Kalite Merkezi ile Yaratıcı Liderlik Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmada yetenek yönetimi konusunda yapılan değişik uygulamalar belirtilmiştir.

  • Yetenek yönetimi çalışmaları hakkında tepe yönetimin görüşlerini almak,
  • Katacağı değerin en yüksek olabileceği yetenekli çalışanlara yoğunlaşmak,
  • Çalışanların hangi yeteneklerini ve davranışlarını geliştirmelerini beklediğimizi açıklayan yetkinlik modelleri geliştirip açıklamak,
  • Elde tutma ve performans değerleme çalışmalarında yetenek yönetimini etkin kılmak,
  • Yetenek yönetimini en geniş çerçevede tanımlamak,
  • Yetenek yönetiminin değişik parçalarını kapsayıcı bir sistem içerisinde bir araya getirmek,
  • Olası yetenek çatışmalarını bulabilmek için sistemi gözlemlemek,
  • Belirli zaman aralıklarında yetenek yönetimi sisteminin sonuçlarını değerlendirmek

Yöneticilerin yetenek yönetiminin önemini kavramış ve potansiyel yetenek havuzunu yönetmek için gerekli yetkinliklere sahip olması gerekmektedir.

Yetenek yönetimi, işletmeye yönelik yeteneği ve yetenekli kavramını tanımladıktan sonra, altyapının nasıl olacağı konusundaki çalışmalar için İK uygulamalarına başvurulur.

Yetenek yönetimi kapsamında insan kaynakları departmanının sorumlulukları, uygulayıcılara destek vermek,  taraflar arasındaki eşgüdümü sağlamak, uygulamayı kontrol etmek, sistemi sürekli iyileştirmek ve yetenek yönetimi konusunda kurumsal bir hafıza oluşturmaktır. İnsan kaynaklarının üzerine düşen bir başka konu; işe alım, performans değerlendirme, ücretlendirme ve eğitim gibi insan kaynakları fonksiyonlarını yetenek yönetimi sistemiyle uyum içinde yönetmektir.

Bunun dışında yeteneklerin işletmeye çekilmesi, doğru yeteneklerin seçilmesi, işletmeye uyumlaştırılması, geliştirilmesi ve elde tutulması İK departmanının sorumluluğundaki çalışmalardır. İK departmanı, stratejik ortak yaklaşımıyla, yetenek yönetimi sisteminin yöneticisi ve denetleyicisidir.

Konu ile alakalı bağlantı okumak isterseniz;

https://www.yonetimdeinsan.com/yetenek-yonetimi/yetenek-tanim-yonetim/

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.