Yönetim Danışmanlığının Kapsamı ve Türkiye’de Danışmanlık Sektörünün Gelişmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir Değerlendirme

Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ - Adem UĞUR - Aykut GÜNER

Aykut GÜNER
2.397
Özet
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yönetim danışmanlığı; yöneticilerin, organizasyonlarının karşılaştıkları pratik sorunları analiz etmelerine ve çözüme kavuşturmalarına, organizasyonun performansını artırmalarına, diğer yöneticilerin ve organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatlarını kullanmalarına yardımcı olan faydalı bir profesyonel hizmet olarak kabul edilmektedir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir. Ancak Türkiye’de yönetim danışmanlığı isteğe bağlı olduğu için ne kamuda ne de özel sektörde henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Türkiye’de gelişme aşamasında olan yönetim danışmanlığının, çeşitli sorunlar nedeniyle dünyadaki gelişim hızını yakalayamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yönetim danışmanlığının kapsamı ile Türkiye’de yönetim danışmanlığı sektörünün gelişmesinin önündeki engelleri incelemektir. Çalışmada yapılan tespitler, yönetim danışmanları, mesleki olarak danışmanlık yapmayı düşünenler ve bu alanda araştırma yapacak akademisyenlere konunun tüm boyutlarıyla anlaşılmasında faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler
Yönetim danışmanlığı, Danışmanlık, Danışmanlık Sorunları

Abstract
The International Labour Organization (ILO) by management consulting; managers and their organizations to analyze to figure out the practical problems that face the organization, to improve the performance of other managers and organizations learn from the experiences of new business opportunities and help to use a professional service that is considered useful. Qualified management consulting practices in the business world are one of the key elements that significantly increase the market and competitive performance of companies. However, since the management consultancy in Turkey depends on the demand, neither the public nor the private sector can reach the desired level yet. The management consultancy, which is in the development stage in Turkey, seems to be unable to catch up with the development of the world due to various problems. The purpose of this study is to examine the obstacles in the development of the management consulting sector in Turkey with the scope of management consulting. The findings of the study will be useful in understanding all aspects of management, advisors, vocational counselors and academics who will conduct research in this area. Keywords
Management Consultancy, Consulting, Consulting Problems

 

Tam metin ;

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.