Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Karşılaşılan Problemler

Digital İk

Çalışma ekonomisi
5.107

 

Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Karşılaşılan  Problemler

Adem UĞUR*
Aykut GÜNER**
Özet

Dijital mecralar, son yıllarda işe alım sürecinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Kurumlar,
web/kariyer siteleri ile iş arayanlara ulaşabilmekte; onları insan kaynakları politikaları ve uygulamaları
konularında bilgilendirmekte ve online başvuru yapma imkanı sunabilmektedir. Benzer şekilde potansiyel
insan kaynağı da kurumsal web siteleri ve kariyer sitelerinden kurum ve insan kaynakları uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
İKY süreçlerinde internetin kullanımı bilgi paylaşımı, iletişimin geliştirilmesinde genel anlamda daha
etkin hale gelmesini sağlamıştır. Genelde İKY süreçlerinde internet tabanlı uygulamalar ilk önce “personel
seçim sürecinde” kendini daha çok göstermektedir. Günümüzde internette web sayfası bulunan
pek çok şirketin işgören aday havuzunun oluşturulması, ilk ön elemenin gerçekleştirilmesi işlemi ve
işgören adaylarına seçim sonuçlarının gönderilmesi internet kullanılarak yapılmaktadır.
Bu çalışmada dijital insan kaynakları uygulamaları ve karşılaşılan problemlerin ortaya konması amaç-
lanmıştır. Bu kapsamda öncelikle dijital İKY’nin boyutu kavramsal olarak açıklanmış, ikinci bölümde
ise güncel araştırmalarla uygulamada karşılaşılan problemler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital İKY, Dijital İşe Alım, Online Mülakat

Digital Human Resources Management Applications and Comparative Problems

Abstract
Digital media plays a very important role in the recruitment process in recent years. Institutions,
web/career sites and job seekers and provides access to them to inform human resources policies and
practices and is able to offer the opportunity to apply online. Similarly, potential human resources,
corporate websites and career sites human resources practices of the institution and can be informed
about.
HRM processes in the use of Internet Information sharing, communication in general has enabled us
to become more effective in the development of. General HRM processes in Web-based applications
first “in the personnel selection process,” shows more of himself. Nowadays, many of the company’s
employee web pages on the internet found the creation of the candidate pool, the initial pre-selection
process of employee candidates, the process of realization is carried out using the internet and the
sending of the election results.
In this study, the digital human resources practices and is intended to reveal problems. In this context,
firstly the size of HRM digital explained conceptually, and the second part in practice with the current
research problems were encountered.

Keywords: Digital HRM, Digital Recruitment, Online Interview

İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

2 Yorumlar
  1. Timothypl diyor

    After study a number of of the weblog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking again soon.

  2. AEROTTA WANNANI diyor

    Thanks this article. Amazing paper…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.