Hr Marketing: İnsan Kaynakları Pazarlaması

İnsan kaynakları pazarlaması
6.058

HR MARKETİNG

Geçenlerde pazarlama departmanından bir arkadaşımla konuşurken artık insan kaynakları birimi kendi pazarlamalarını kendileri yapmak zorunda demesiyle bu kavramı araştırmaya karar verdim.Henüz işveren markası tam anlaşılamamışken nereden çıktı bu Hr Marketing ?  Demeyin lütfen.

Bir insan kaynakları çalışanı işin teknik tarafına ne kadar hakim olursa olsun, ister işe alma ve yerleştirme, ister eğitim ve gelişim vb. hangi insan kaynakları uygulaması olursa olsun , çalışmalarını doğru analiz edip, buna uygun tasarlamadığı sürece başarılı olması ve kariyerinde yükselmesi mümkün değildir. İnsan kaynakları yöneticileri en iyi uygulamalara yönelmek yerine kendi işletmeleri açısından ihtiyaca en uygun, kendileri için en iyi uygulamaların neler olduğuna odaklanmaları ister istemez yapılan işin pazarlamasını beraberinde getirecektir.

Teknik kısım mutlaka önemli fakat tek başına yeterli değil. İletişim ve sosyal yetkinliklerle birleşmesi gerekiyor. Tek başına mülakat becerilerini bilmek, bordro ve özlük işlerine hakim olmak iyi iş yapmanızı sağlar. Bu kesinlikle doğru fakat sizi ileriye taşımaz.

Devir Süpermen İK Devri.  İnsan kaynakları çalışanının işletme içinde insanın değerini ve rekabet avantajı oluşturmadaki rolünü anlamaları gerekiyor. Altyapısı sağlam, içeriği net bir insan kaynakları pazarlaması bakış açısına ihtiyaç var. Burada HR Marketing işin içine giriyor.

HR Marketing Nedir?

Pazarlama ile insan kaynaklarını bir araya getiren bir bakış açısı. Farklı bir konsept.

Avantajları Ne Olabilir?

İnsan kaynakları stratejisiyle işletme stratejisinin bütünleşme eğilimini arttırır,

İnsan kaynaklarında çalışan her bir bireyin, kendi hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha yaratıcı bir zemin oluşturur,

Üst yönetimin pazarlama ve satış süreçlerine bakış açısı nedeniyle, bu gayretlerin ister kabul etsinler ister etmesinler insan kaynakları bölümüne kredibilite kazandırır,

Pazarlama araçlarının insan kaynakları proje ve uygulamalara dahil edilmesiyle, verimliliği test edilmiş tekniklerin kullanılmışını sağlar.

Geleneksel Pazarlama karması  açısından bakıldığında 7P şu şekildedir.

Product ( Ürün)

Price(Fiyat)

Place(Yer)

Promotion(Promosyon)

Process(Süreç)

Personnel(İşgücü)

Proof(Kanıt)

İnsan kaynakları pazarlamasını 7P ile özetlersek;

Product(Ürün)=Yetkinlikler

Price(Fiyat)=Ücret, Maaş, Yan Haklar

Promotion(Promosyon)=Çalışanın Yetkinlik Pazarlaması için gösterdiği gayret

Personnel=İşgücü ve İnsan Sermayesi

Process(Süreç)=İnsan kaynağı temini ve seçim süreci

Proof(Kanıt)= İş Akdi

Place(Yer)=Çalışanın işletmede tanıtımı.

Nasıl ki pazarlama çalışanı müşteri  ihtiyaç ve davranışlarını analiz ediyorsa, İK Çalışanları da çalışanların motivasyonunu, ihtiyaçları ve davranışlarını analiz etmeye çalışmalı, potansiyelden performansa bakış açısına sahip olmalıdır. Etkileri orta ve uzun dönemde görüleceğinden bu bakış açısı kurumsal olarak kolaylıkla kazanılmayacaktır.

İnsan kaynakları çalışanları bu bakış açısını kendine kazandırırsa kariyerinde daha hızlı ve sağlam yükselecektir…

Yeni yazılardan ve güncellemelerden hemen haberdar olmak için bildirimlere abone olun

1 yorum
  1. Mert Is diyor

    Hr marketingde kaynak kısıtını nasıl aşabiliriz?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.